Ali podjetje ima lahko odprt TRR v tujini

V luči tekočih dogodkov na Cipru smo dobili več vprašanj v zvezi z odpiranjem transakcijskih računov podjetja v tujini (Avstrija, Nemčija, Švica). Predvsem je vprašanje, ali je to dovoljeno?

Naš odgovor je, da je to možno in legalno. Vendar morate, poleg tega računa(ov), obvezno imeti odprt račun v Sloveniji. V takem primeru moramo na DURS obvezno sporočiti podatke o računu(ih) v tujini, zaradi ustreznega ažuriranja podatkov v davčnem registru.

Navedene podatke lahko posredujejo najbližjemu davčnemu uradu na obrazcih »Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (obrazec DR-03, gl. tč. 20)« oziroma »Prijava za vpis pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04, gl. tč. 21)«, ki sta dostopna na vseh davčnih uradih in izpostavah ter na spletni strani Davčne uprave RS:

http://www.durs.gov.si/si/storitve/vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka_obrazci/

Poleg tega, je potrebno Banki Slovenije pošiljati “Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD”. V okvirju tega poročila se poroča tudi o transakcijah na teh računih. Poročilo se oddaja do 20. v mesecu za pretekli mesec. Poročilo oddajate edino v primeru, če ste z strani Banke Slovenije določeni kot poročevalec. Drugače ni potrebno storiti ničesar. Več o tem na straneh Banke Slovenije.

Za tiste bolj paranoične. Republika Slovenija jamči za vloge na transakcijskih računih do 100.000,00€. Isto velja tudi za transakcijske račune pravnih oseb.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Minimalna plača za leto 2023

Minimalna plača za leto 2023

V Uradnem listu 4/2023 izdanem dne 13.01.2023 je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določil novi znesek minimalna plača za l...