Ali podjetje ima lahko odprt TRR v tujini

V luči tekočih dogodkov na Cipru smo dobili več vprašanj v zvezi z odpiranjem transakcijskih računov podjetja v tujini (Avstrija, Nemčija, Švica). Predvsem je vprašanje, ali je to dovoljeno?

Naš odgovor je, da je to možno in legalno. Vendar morate, poleg tega računa(ov), obvezno imeti odprt račun v Sloveniji. V takem primeru moramo na DURS obvezno sporočiti podatke o računu(ih) v tujini, zaradi ustreznega ažuriranja podatkov v davčnem registru.

Navedene podatke lahko posredujejo najbližjemu davčnemu uradu na obrazcih »Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (obrazec DR-03, gl. tč. 20)« oziroma »Prijava za vpis pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04, gl. tč. 21)«, ki sta dostopna na vseh davčnih uradih in izpostavah ter na spletni strani Davčne uprave RS:

http://www.durs.gov.si/si/storitve/vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka_obrazci/

Poleg tega, je potrebno Banki Slovenije pošiljati “Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD”. V okvirju tega poročila se poroča tudi o transakcijah na teh računih. Poročilo se oddaja do 20. v mesecu za pretekli mesec. Poročilo oddajate edino v primeru, če ste z strani Banke Slovenije določeni kot poročevalec. Drugače ni potrebno storiti ničesar. Več o tem na straneh Banke Slovenije.

Za tiste bolj paranoične. Republika Slovenija jamči za vloge na transakcijskih računih do 100.000,00€. Isto velja tudi za transakcijske račune pravnih oseb.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...