Bolniška nad 30 dni – Tabela za obračun nadomestil

Obračun bolniške do 30 dni

Nadomestilo se obračunava v breme delodajalca. Pri tem se upoštevajo delovni dnevi. Torej bolniška do 30 dni traja koledarsko približno en mesec in pol.

Obračun bolniške nad 30 dni

Po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ Ur.l. 40/2012, veljajo sledeči odstotki za obračun boleznine.

Šifra razlogaNaziv razloga zadržanostiOdstotek osnove do 90 koledarskih dni zadržanostiOdstotek osnove nad 90 koledarskih dni zadržanosti
01Bolezen8090
02Poškodba izven dela7080
03Poklicna bolezen100100
04Poškodba pri delu100100
05Poškodba po tretji osebi izven dela7080
06Nega8080
07Transplatacija90100
08Izolacija90100
09Spremstvo7080
10Usposabljanje za rehabilitacijo otroka8080
11Poškodba nastala pri aktivnostih iz 18.člena zakona 100100
12Krvodajalstvo100-

Pri ugotavljanju števila dni, upoštevamo koledarske dneve (za razliko od boleznine do 30 dni).

Kako pripravimo zahtevek za refundacijo

V tistem mesecu, ko zaposleni doseže 90 dni (30 delovnih dni + 90 koledarskih dni), moramo narediti dva zahtevka za refundacijo

– prvi zahtevek: od prvega dne v mesecu do vključno 90. koledarskega dne zadržanosti v breme ZZZS in
– drugi zahtevek: od vključno 91. koledarskega dne do konca koledarskega meseca oz. do konca zadržanosti.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Minimalna plača za leto 2023

Minimalna plača za leto 2023

V Uradnem listu 4/2023 izdanem dne 13.01.2023 je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določil novi znesek minimalna plača za l...