Davčno priznane amortizacijske stopnje za leto 2010 in 2011

1. Gradbeni objekti 3%
1.1 Naložbene nepremičnine 3%
1.2 Deli gradbenih objektov 6%
1.3 Deli naložbenih nepremičnin 6%
2. Oprema, vozila in mehanizacija 20%
3. Deli opreme in oprema za raziskovalne dejavnosti 33.3%
4. Računalniška, strojna in programska oprema 50%
5. Večletni nasadi 10%
6. Osnovna čreda 20%
7. Druga vlaganja
Sem spadajo tudi zemljišča z omejeno dobo koristnosti (npr. odlagališča odpadkov, kamnolomi) 10%
8. Dobro ime se prevrednotuje zaradi slabitve 20% od začetno izkazane vrednosti

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in ima nabavno vrednosti manjšo od 500,00€, lahko odpišemo v celoti pri prenosu v uporabo.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Ali se vam je vsebina zdela koristna?

Naročite se na Convex Privilege Club, kjer vas že čakajo brezplačni nasveti in članki. Vpišite svoj e-mail in obljubimo, da se bomo vedno spomnili na vas koristnimi informacijami.

Soglašam z splošnimi pogoji in politiko zasebnosti

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Koliko dopusta pripada zaposlenim

Koliko dopusta pripada zaposlenim

Glede na to, da je marsikdo Covid zagate reševal z dopustom, čedalje pogosteje se pojavlja vprašanje, koliko dopusta pripada zaposlenim? (več &helli...
Spletne trgovine in davčne blagajne

Spletne trgovine in davčne blagajne

Odprli ste spletno trgovino in pripravljate se na prvo izstavitev računa. Seveda vas zanima, kako so povezane spletne trgovine in davčne blagajne. (...