Drobni inventar kot opredmeteno osnovno sredstvo

Menimo da se tudi drobni inventar (osnovno sredstvo) vnese v register OS tudi v primeru če je vrednost pod 500,00€. In to v primeru, če pričakujemo, da bo v sledečih letih prišlo do stroškov povezanih s tem osnovnim sredstvom.

Primer:

Nakup mobilnega telefona. V osnovi so vrednosti nakupa pod 500,00€. Torej mobilni telefon sodi v drobni inventar in bi ga lahko takoj odpisali kot material. Vendar v prihodnjosti pričakujemo račune za naročnino in impulse, zato ga vnesemo v register OS (100% odpis).

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine