Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Starejše novosti v Bazi znanja

 

 


 

- Dostava podatkov o vzdrževanih članih za leto 2015

- Spremembe Zakona o minimalni plači

- Vse kaj je potrebno vedeti o najemu nepremičnin

- Do katerega zneska je mogoča izvršba na plačo

- Kako ravnati v primeru, ko odpove elektronska blagajna zaradi izpada elektrike ali interneta?

- Priprava obrazcev M-4 za leto 2014

- Najnižja pokojninska osnova od 01.03.2015

- Kako bomo obračunavali plače zaposlenim, ki jim izplačujemo minimalno plačo po 01.01.2015

- Olajšave pri dohodnini za leto 2015

- Lestvica dohodnine za leto 2015

- Darila otrokom za novo leto

- Ali je vinjeta lahko priloga potnemu nalogu? 

- Dostava podatkov o vzdrževanih članih za leto 2014

- Kako je z davki v primeru odpisa blaga uničenega v poplavah in kako ravnamo v primeru poplavljenih arhivov dokumentov

- Prodaja rabljenih avtomobilov

- Nekaj o kompenzacijah, asignacijah in cesijah

- Priprava obrazcev M-4 za leto 2013

- Poročanje o potnih nalogih in drugih dohodkih iz delovnega rzamerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo po 01.04.2014

- Olajšave pri dohodnini za leto 2014

- Lestvica dohodnine za leto 2014

- Pasti izplačevanja avtorskih in delovršnih pogodb v letu 2014

- Prispevki in davki za osebe , ki niso obvezno zavarovane po drugi podlagi po 01.02.2014

- Kako bomo obračunavali prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po 01.02.2014

- Pojasnilo v zvezi z spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposlenih oseb

- Od katere osnove se obračunavajo prispevki za poslovodne osebe, v kolikor ni odločbe o odmeri dohodnine

- Najem osebnega vozila od fizične osebe in dohodnina

- Nakup rabljenega blaga in dohodnina

- Stopnja davka iz dohodka pravnih oseb za leto 2013 in dalje

- Začasno ali občasno delo upokojencev

- Kakšne so preračunane stopnje DDV po 01.07.2013

- DDV v bremepisih in dobropisih po 01.07.2013

- Izplačilo nadomestil bolniške v breme ZZZS neposredno delavcu - kdaj lahko to naredimo in kako?

- Oddajate nepremičnino v najem - od 01.07.2013 morate o tem poročati v ETN

- Sprememba stopenj DDV od 01.07.2013 tudi uradno

- Kaj po 01.01.2013 šteje za poškodbo pri delu

- Ali podjetje ima lahko odprt TRR v tujini

- Kako obračunavamo socialne prispevke in dohodnino za različne vrste izplačil (stopnje in računi)

- Kako bomo plačevali pokojninske in ostale socialne prispevke v letu 2013

- Spremembe ZDDV v letu 2013, ki vplivajo na obračun DDV

- Kako bomo obračunavali najemnine in avtorske honorarje v letu 2013

- Spremembe kontnega plana za leto 2013

- Lestvica dohodnine za leto 2013

- Olajšave pri dohodnini za leto 2013

- Dostava podatkov za vzdrževane člane za leto 2012

- Kako preverimo ali ima naš dolžnik blokiran transakcijski račun

- Kako preverimo ali je naš dolžnik v stečaju

- Kako določimo plačilni rok v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)

- Kaj moramo vedeti o izvršnici

- Obravnava vinjet in parkirnin z vidika odbitka DDV

- Kako ponovno postaneš mali davčni zavezanec?

- Bolniška nad 30 dni - Tabela za obračun nadomestil

- Kateri so obvezni podatki na računu, ki ga izstavljate vašem kupcu

 

- Uradna razlaga DURS, zakaj ne moremo pri  plačilu akontacij za leto 2012 uveljavljati nižjo stopnjo davka od dohodka pravnih oseb

- 10.5.2012 lahko plačate nižjo akontacijo davka iz dohodka pravnih oseb

- Stopnje davka na dohodek pravnih oseb za leta 2012-2015

- Olajšave pri obračunu davka iz dohodka pravnih oseb za leto 2012

- Priprava obrazca M4

- Od 31.03.2012 ponovno dovoljeni gotovinski računi do 420,00€

- DURS - Poenostavitve e-knjigovodske kartice

- Kako plačujemo davek od dohodkov pravnih oseb

 - DDV po plačani realizaciji

- Obračun bonitete za uporabo službenega vozila za privatne namene

- Univerzalni plačilni nalog UPN

- Računi za plačevanje davkov in prispevkov po 01.10.2011

- Prodaja nekurantne zaloge in DDV

- Prodaja vrednostnih bonov

- Pojasnila v zvezi z dnevnicam v tujini

- Kako izračunati priznano obrestno mero

- Olajšave pri dohodnini za leto 2012

- Lestvica dohodnine 2012

 

Prebrano: 7314 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club