Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Dostava podatkov o vzdrževanih članih za leto 2017

 


 

Tudi letos bomo morali dostaviti podatke o vzdrževanih članih na eDavke. To bomo storili za tiste vzdrževane člane, katere smo že med letom upoštevali pri obračunu plač. In sicer tako, da kreiramo datoteko VIRVDC.DAT.

 

Datoteko kreiramo in oddamo pri zadnjem obračunu plač v mesecu decembru, najpozneje pa 31.12.2017. FURS je objavil da bo oddaja VIR.VDC na portalu eDavki omogočena od četrtka 14.12.2017 dalje.Za vse tiste, ki med letom pri obračunu plač niste uveljavljali olajšavo za družinske člane in tiste, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti, morajo vložiti vlogo na DURS po starem in sicer do 05.02.2018 za leto 2017. Obrazec za

vlogo lahko dobite na spletni strani DURS . Vlogo je mogoče tudi oddati preko sistema eDavki.

Objavljeno v: Baza znanja

Ali lahko izplačamo del trinajste plače že v letošnjem letu, razliko pa v naslednjem?

 
Ena od sprememb Zakona o dohodnini v letu 2018 bo, da del plače za poslovno uspešnost ne bo obdavčen z dohodnino, v kolikor bo izplačan v višini zadnje znane povprečne plače v Sloveniji.Seveda, so takoj padla vprašanja, ali lahko izplačamo del trinajste plače že v letošnjem letu, razliko pa v naslednjem?Za odgovor, moramo pojasniti za kaj tukaj gre. Namreč tovrstno izplačilo smo poznali že prej in je bolj znano pod imenom trinajsta plača oz. božičnica. Z spremembo predpisov v letu 2017, je bilo možno izplačati trinajsto plačo, ki ni bila obdavčena z dohodnino, v kolikor je bila izplačana do višine 70% povprečne plače. Sedaj je sprememba v tem, da je ta prag povečan na 100% povprečne plače.Moramo pa upoštevati tudi še vse ostale pogoje, ki jih mora izpolnjevati takšno izplačilo in so sledeči:- Pravica do tega izplačil mora biti določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost.
- Izplačilo pridobijo tisti delavci, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen presečen dan v letu.
- Pravica tega dela izplačil je določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.
- Izplačilo je lahko samo enkrat na letoTorej delno izplačilo v letošnjem letu je možno. Ampak morate biti pozorni na to, ali ste v letu 2017 že izplačali trinajsto plačo v dovoljeni višini. V tem primeru se pri izplačilu trinajste plače obračunajo dohodnina in prispevki. Torej, obravnava se kot dodatno izplačilo plače.V kolikor pa še niste imeli tovrstnih izplačil v letu 2017, pa lahko izplačate trinajsto plačo v višini 70% povprečne plače. Sprememba zakona velja šele v letu 2018. In ker bo izpolnjen pogoj za izplačilo zgolj enkrat na leto, bo možno v letu 2018 izplačati razliko do 100% osnove. Seveda, bodite pozorni na to, da bo potem, naslednje tako izplačilo možno šele v letu 2019.In ne pozabimo, v kolikor bi izplačilo presegalo dovoljeni znesek, se obračunajo prispevki od celotnega bruta in obračuna dohodnina od tistega dela, ki presega dovoljeni znesek. V olajšavo dohodnine se štejejo tisti prispevki, ki so obračunani od preseženega zneska.
Katere prispevke obračunate lahko vidite tukaj:

Objavljeno v: Baza znanja

Minimalna pokojninska osnova za mesec februar 2017

 

 


 

 

Minimalna pokojninska osnova za mesec februar 2017 in vse naslednje plače za leto 2016 je 824,02€. 

 

Minimalna pokojninska osnova za samozaposlene je 919,10€

 

Minimalna pokojninska osnova za družbenike (zavarovalna osnova 040) je 1,188,50€

 

Objavljeno v: Baza znanja

Minimalna pokojninska osnova za leto 2017

 


 

V skladu z 410. členom ZPIZ-2, je minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za leto 2017 določena v višini 52% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP). Več o tem smo pisali tukaj

 

Ker še ni znana povprečna plača zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2016, velja za januar in februar osnova iz leta 2015. Ker procent povprečne plače za leto 2017 ostaja nespremenjen (52%), za januarske plače izplačane v februarju ostaja minimalna osnova za plačilo prispevkov nespremenjena in sicer 809,06€.

 

Ko bo znan podatek o povprečni plači zaposlenih v RS, se bo tudi spremenjena minimalna osnova za plačilo. Podatek bo znan marca 2017.

 

Podatek o minimalni pokojninski osnovi ne smemo mešati z podatkom o minimalni plači, ki za leto 2017 znaša 804,96€. Kot vidimo, je minimalna pokojninska osnova večja od minimalne plače. Zato imajo delodajalci  na voljo dve možnosti:Povečajo plačo do višine minimalne pokojninske osnove, in normalno obračunajo in plačajo prispevke
ali
Obračunajo plačo do višine minimalne plače in normalno obračunajo prispevke. Za razliko do minimalne osnove pa obračunajo zgolj prispevke

Objavljeno v: Baza znanja

Kdaj je najboljši čas za izplačilo 13. plače?

 


 

Kot smo že pisali, je v Uradnem listu 63/16 z dne 7.10.2016 izšel “Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini” (ZDoh-2R)”, ki je med ostalim prinesel tudi možnost, da se trinajsta plača oz. božičnica izplača brez dohodnine. Več o tem lahko preberete tukaj .

 

Kot vidimo, velja pogoj, da 13. plača ni obremenjena z dohodnino, v primeru da izplačilo ne presega 70% zadnje znane povprečne plače v Sloveniji. V osnovi je to plača v pred preteklem mesecu. Opažamo, da je marsikdo pohitel z izplačilom zdaj na začetku januarja. Vendar se lahko vprašamo, ali je to najbolj primeren čas za izplačilo?

 

Namreč če pogledamo na seznam povprečnih plač, ki ga ponavadi uporabljamo pri obračunu plač (glej seznam) , lahko opazimo, da je najvišja povprečna plača ponavadi za mesec januar, ki se izplačuje v februarju. Če pogledamo prehod iz leta 2015 na 2016, je v decembru povprečna plača bila 1.540.,58. V januarju pa 1.679,41.

 

Torej, če bi poračun izplačali v februarju, bi neobdavčen znesek 13. plače bil višji.

 

70% od 1.540.,58 za december bi bil 1.078,41
70% od 1.679,41 za januar bi bil 1.175,59

 

Torej 97,18€ več.

 

Če pogledate za nazaj, se je takšen skok zgodil vedno za mesec januar (izplačilo februar). Ponavadi je to posledica izplačanih poračunov, ki so jih v preteklosti podjetja izplačevala za mesec november v decembru. Letos lahko sklepamo, da do takšnega skoka ne bo prišlo februarja, ampak se bo zamaknil za en mesec.

Objavljeno v: Baza znanja
Torek, 03 Januar 2017 10:10

Lestvica dohodnine 2017

Lestvica dohodnine 2017

 

Osnova nadOsnova doZnesek dohodnine v €
  8.021,34 (1/12=668,45)     16%
              8.021,34(1/12=668,45)        20.400,00 (1/12=1.700,00)           1.283,41 + 27% nad 8.021,34      
20.400,00(1/12=1.700,00) 48.000,00(1/12=4.000,00 4.625,65 + 34% nad 20.400,00
48.000,00 (1/12=4.000,00) 70.907,20(1/12=5.908,93) 14.009,65 + 39% nad 48.000,00
70.907,20(1/12=5.908,93) 22.943,46 + 50% nad 70.907,20

  

  

Objavljeno v: Baza znanja
Četrtek, 01 December 2016 10:15

Darila ob novem letu

Darila ob novem letu

 

 


 

 

Darila ob novem letuSmo v veselem decembru in kot se spodobi, marsikdo razmišlja o darilih, ki jih bo dal svojim zaposlenim, njihovim družinskim članom in poslovnim partnerjem. Seveda je temeljno vprašanje, ali je to obdavčeno? Odgovor je odvisen od razmerja med darovalcem in obdarjencem. In pri darilih veljajo sledeča pravila:

 


Darila otrokom zaposlenihV mesecu decembru se lahko za darila otrokom zaposlenih do 15. leta starosti namenite 42,00€ po otroku. Tukaj gre za darila v naravi in ne v denarju. Zato predlagamo, da zaposleni darilo kupijo in zahtevajo račun na podjetje, katerega potem refundirate. To je drugače davčno nepriznan strošek.

 


Darila zaposlenim ob koncu letaZaposleni ob koncu leta lahko brezplačno prejmejo blago ali storitev. To se sicer obravnava kot boniteta. Vendar v kolikor je znesek darila manjši od 15,00€ in pod pogojem da darila niso zagotovljena redno ali pogosto, niso obdavčena.

 


Darila poslovnim partnerjem ob koncu letaČe vrednost darila, ki ga ob koncu leta namenimo poslovnim partnerjem, ne presega vrednosti 42 evrov oziroma če skupna vrednost vseh daril, ki smo jih podarili isti osebi, v davčnem letu ne presega 84 evrov, takih daril ni treba obdavčiti z dohodnino. Če pa vrednost teh daril preseže omenjeni znesek, je treba obračunati 25 % akontacije dohodnine. Denarna vrednost darila se obravnava kot neto prejemek, kar pomeni, da se obračun akontacije dohodnine opravi tako, da se vrednost darila obruti, od obrutenega zneska pa se obračuna akontacija dohodnine.

 

Organizacija novoletne zabave za zaposleneStroški organizacije novoletne zabave niso boniteta za zaposlene. Vendar so davčno nepriznan odhodek.

 

Ali obračunamo DDV pri darilih


DDV ne obračunamo v kolikor so izpolnjeni sledeči pogoji:

 

- ni protidobave blaga in storitev s strani prejemnika blaga
- darilo se daje v okvirju opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca
- darilo se daje občasno in na istim osebam
- vrednost darila ne preseže 20,00€

Objavljeno v: Baza znanja

Dostava podatkov o vzdrževanih članih za leto 2016

Ne pozabite, da bomo tudi letos morali dostaviti podatke o vzdrževanih članih na eDavke. To bomo storili za tiste vzdrževane člane, katere smo že med letom upoštevali pri obračunu plač. In sicer tako, da kreiramo datoteko VIRVDC.DAT.

Datoteko smo vsako leto kreirali in oddali pri zadnjem obračunu plač v mesecu decembru, najpozneje pa 31.12.2015. Vendar letos bo drugače. Namreč FURS nas je bovestil da bo aplikacija za vnos VIR.VDC na voljo šele 22.12.2016. S tem se tudi rok za predložitev datoteke podaljša do 15.01.2017. Nimamo pa še informacije, ali bo na voljo bo tudi program WDOHOD, ki smo ga lahko dobili na spletni strani eDavkov .
 
Za vse tiste, ki med letom pri obračunu plač niste uveljavljali olajšavo za družinske člane in tiste, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti, morajo vložiti vlogo na DURS po starem in sicer do 05.02.2017 za leto 2016. Obrazec za vlogo lahko dobite na spletni strani DURS . Vlogo je mogoče tudi oddati preko sistema eDavki. 


 

Objavljeno v: Baza znanja

Sprememba roka za plačilo dohodnine in prispevkov pri obračunu plač po 01.01.2017

 


 

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/16, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), ki začne veljati 22. 10. 2016, razen izjem pa se začne uporabljati 1. januarja 2017.

 


Ena od najbolj pomembnih sprememb je, da se uvede 5-dnevni zamik pri plačilu dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Pri tem pa moramo vedeti, da je rok za oddajo obračuna davčnega odtegljaja pri plačah (REK obrazec) ostal enak. REK obrazec moramo oddati na eDavke na dan izplačila plače.

 


Enako velja tudi za izplačila obresti, dividend in najemnin. Tudi v teh primerih REK obrazce oddamo na dan izplačila, dohodnino pa plačamo 5 dni pozneje.

Objavljeno v: Baza znanja
Torek, 25 Oktober 2016 12:11

Spremembe Zakona o dohodnini

Spremembe Zakona o dohodnini

 


 


V Uradnem listu 63/16 z dne 7.10.2016 je izšel “Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini” (ZDoh-2R). Zakon prinaša sledeče spremembe:

 


1. Bonitete

 


Po spremembi zakona, se v boniteto ne šteje izobraževanje in usposabljanje, ki ga delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost pri delu. V okviru smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, gre predvsem za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja, dobrega počutja, zdravega življenjskega sloga in podobno.

 


2. Potni stroški

 


Med priznanimi stroški, ki jih lahko uveljavljamo pri obračunu potnih nalogov so tudi stroški za plačilo premij za individulano zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

 


Morajo pa biti izpolnjeni določeni pogoji in sicer:

 

- zavarovanje mora veljati v vseh državah sveta
- zavarovanje je sklenjeno zaradi službene poti v tujino
- tovrstno zavarovanje delodajalec zagotavlja vsem delavcem, ki potujejo v tujino.
- zavarovanje krije nujno pomoč, prevoze in storitve (najnižji obseg tveganja oz. najnižjo višino kritja)

 


3. Trinajsta plača, božičnica

 


Zakon sicer uvaja nov termin - del plače za poslovno uspešnost, vendar je to bolj znano pod imenom trinajsta plača oz. božičnica. Po novem trinajsta plača ne bo obdavčena z dohodnino, v kolikor bo izplačana do višine 70% zadnje znane povprečne plače v Sloveniji.

 


Torej podobno kot regres, vendar z bistveno razliko. Prispevki se bodo še vedno obračunavali in plačali. Poleg tega zakon uvaja še dodatne pogoje za tovrstno izplačilo:

 

- Pravica do tega izplačil mora biti določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost.
- Izplačilo pridobijo tisti delavci, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen presečen dan v letu.
- Pravica tega dela izplačil je določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.
- Izplačilo je lahko samo enkrat na leto

 


V kolikor bo izplačilo presegalo 70% povprečne plače, se obračunajo prispevki od celotnega bruta in obračuna dohodnina od tistega dela, ki presega 70%. V olajšavo dohodnine se štejejo tisti prispevki, ki so obračunani od preseženega zneska.

 


Katere prispevke obračunate lahko vidite tukaj: 4. Delavci, ki so zaposleni v tujini pri tujem delodajalcu

 


Prevoz na delo in prehrana med delom se po novem obravnava kot dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Priznajo se jim stroški prevoza na delo v višini 0,18€ za vsaki polni kilometer razdalje med prebivališčem in mestom opravljanja dela in stroški prehrane v višini 11,02€ za vsak dan dejanske prisotnosti na delu.

 

Zakon začne veljati z 01.01.2017.

Objavljeno v: Baza znanja
stran 1 od 4
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club