Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Dostava podatkov o vzdrževanih članih za leto 2017

 


 

Tudi letos bomo morali dostaviti podatke o vzdrževanih članih na eDavke. To bomo storili za tiste vzdrževane člane, katere smo že med letom upoštevali pri obračunu plač. In sicer tako, da kreiramo datoteko VIRVDC.DAT.

 

Datoteko kreiramo in oddamo pri zadnjem obračunu plač v mesecu decembru, najpozneje pa 31.12.2017. FURS je objavil da bo oddaja VIR.VDC na portalu eDavki omogočena od četrtka 14.12.2017 dalje.Za vse tiste, ki med letom pri obračunu plač niste uveljavljali olajšavo za družinske člane in tiste, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti, morajo vložiti vlogo na DURS po starem in sicer do 05.02.2018 za leto 2017. Obrazec za

vlogo lahko dobite na spletni strani DURS . Vlogo je mogoče tudi oddati preko sistema eDavki.

Objavljeno v: Baza znanja

Ali lahko izplačamo del trinajste plače že v letošnjem letu, razliko pa v naslednjem?

 
Ena od sprememb Zakona o dohodnini v letu 2018 bo, da del plače za poslovno uspešnost ne bo obdavčen z dohodnino, v kolikor bo izplačan v višini zadnje znane povprečne plače v Sloveniji.Seveda, so takoj padla vprašanja, ali lahko izplačamo del trinajste plače že v letošnjem letu, razliko pa v naslednjem?Za odgovor, moramo pojasniti za kaj tukaj gre. Namreč tovrstno izplačilo smo poznali že prej in je bolj znano pod imenom trinajsta plača oz. božičnica. Z spremembo predpisov v letu 2017, je bilo možno izplačati trinajsto plačo, ki ni bila obdavčena z dohodnino, v kolikor je bila izplačana do višine 70% povprečne plače. Sedaj je sprememba v tem, da je ta prag povečan na 100% povprečne plače.Moramo pa upoštevati tudi še vse ostale pogoje, ki jih mora izpolnjevati takšno izplačilo in so sledeči:- Pravica do tega izplačil mora biti določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost.
- Izplačilo pridobijo tisti delavci, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen presečen dan v letu.
- Pravica tega dela izplačil je določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.
- Izplačilo je lahko samo enkrat na letoTorej delno izplačilo v letošnjem letu je možno. Ampak morate biti pozorni na to, ali ste v letu 2017 že izplačali trinajsto plačo v dovoljeni višini. V tem primeru se pri izplačilu trinajste plače obračunajo dohodnina in prispevki. Torej, obravnava se kot dodatno izplačilo plače.V kolikor pa še niste imeli tovrstnih izplačil v letu 2017, pa lahko izplačate trinajsto plačo v višini 70% povprečne plače. Sprememba zakona velja šele v letu 2018. In ker bo izpolnjen pogoj za izplačilo zgolj enkrat na leto, bo možno v letu 2018 izplačati razliko do 100% osnove. Seveda, bodite pozorni na to, da bo potem, naslednje tako izplačilo možno šele v letu 2019.In ne pozabimo, v kolikor bi izplačilo presegalo dovoljeni znesek, se obračunajo prispevki od celotnega bruta in obračuna dohodnina od tistega dela, ki presega dovoljeni znesek. V olajšavo dohodnine se štejejo tisti prispevki, ki so obračunani od preseženega zneska.
Katere prispevke obračunate lahko vidite tukaj:

Objavljeno v: Baza znanja

Kriptirano pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti

 

 


 

 

Marsikatero podjetje v današnjem času, pošilja plačilne liste svojim zaposlenim kar po elektronski pošti. To sicer ni nič sporno, vendar vas opozarjamo, da je z 01.12.2017 začela veljati določba 14. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, ki v 2. odstavku navaja:

 

“Pri prenosu občutljivih osebnih podatkov preko telekomunikacijskih omrežij se šteje, da so podatki ustrezno zavarovani, če se posredujejo z uporabo kriptografskih metod in elektronskega podpisa tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost med prenosom”.

 

Torej z 01.01.2017 bo sicer še vedno možno pošiljati plačilne liste po elektronski pošti, ampak jih bo potrebno ustrezno zašifrirati, tako da ni možen zunanji vpogled v občutljive podatke.

 

Večina programov za obračun plač imajo možnost dodeljevanja gesla posameznem delavcu. Zato preverite možnosti, ki so vam na voljo.

 

V kolikor pa ne boste uporabljali te možnosti (npr v primeru majhnega števila zaposlenih), lahko uporabite tudi komprimiranje datotek (“zipanje”) z geslom. Tudi to onemogoči vpogled v podatke.

Objavljeno v: Baza znanja
Ponedeljek, 10 April 2017 14:23

Priprava obrazcev M-4 za leto 2016

Priprava obrazcev M4 za leto 2016

 


 

Tako kot vsako leto doslej, bo potrebno pripraviti poročilo o obračunanih in plačanih plačah in prispevkih za pokojninsko zavarovanje na obrazcu M-4. Letos to počnemo zadnjič. Namreč že v letu 2016 smo podatke o izplačanih plačah poskusno posredovali preko REK obrazcev na eDavke. Verjetno je odveč poudarjati, da podatki v M-4 obrazcu morajo biti usklajeni z podatki, ki jih je ZPIZ prejemal od strani FURS.

 

Kot rečeno, podatki za leto 2016 se posredujejo na enak način kot za pretekla leta.

 

XML datoteko oddamo na spletni strani ZPIZ na sledečem linku http://m4.zpiz.si/m4/

 

Za dostop do spletnega portala morate imeti digitalni certifikat. Vendar, za dostop potrebujete tudi avtentikacijsko kodo, ki jo izda ZPIZ. Na podlagi te avtentikacijske kode, prijavite vaš digitalni certifikat v sistem. Večina podjetij je to avtentikacijsko kodo že prejela v preteklih letih, zato se nič ne spremeni. Vendar če ste v vmesnem času zamenjali računalnik, ali pa ste podaljšali veljavnost digitalnega certifikata, morate od ZPIZ zahtevati novo avtentikacijsko kodo in se ponovno prijaviti v sistem .

 

Vloga za dodelitev nove avtentikacijske številke je dostopna na strani http://m4.zpiz.si/m4/obrazci.faces

 

Na isti strani lahko dobite tudi obrazec, s katerim pooblastite drugo podjetje ali fizično osebo za oddajo obrazcev. V tem primeru se ta oseba prijavi z svojim digitalnim certifikatom in vašo avtentikacijsko kodo.

Objavljeno v: Baza znanja

Minimalna pokojninska osnova za mesec februar 2017

 

 


 

 

Minimalna pokojninska osnova za mesec februar 2017 in vse naslednje plače za leto 2016 je 824,02€. 

 

Minimalna pokojninska osnova za samozaposlene je 919,10€

 

Minimalna pokojninska osnova za družbenike (zavarovalna osnova 040) je 1,188,50€

 

Objavljeno v: Baza znanja

Minimalna pokojninska osnova za leto 2017

 


 

V skladu z 410. členom ZPIZ-2, je minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za leto 2017 določena v višini 52% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP). Več o tem smo pisali tukaj

 

Ker še ni znana povprečna plača zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2016, velja za januar in februar osnova iz leta 2015. Ker procent povprečne plače za leto 2017 ostaja nespremenjen (52%), za januarske plače izplačane v februarju ostaja minimalna osnova za plačilo prispevkov nespremenjena in sicer 809,06€.

 

Ko bo znan podatek o povprečni plači zaposlenih v RS, se bo tudi spremenjena minimalna osnova za plačilo. Podatek bo znan marca 2017.

 

Podatek o minimalni pokojninski osnovi ne smemo mešati z podatkom o minimalni plači, ki za leto 2017 znaša 804,96€. Kot vidimo, je minimalna pokojninska osnova večja od minimalne plače. Zato imajo delodajalci  na voljo dve možnosti:Povečajo plačo do višine minimalne pokojninske osnove, in normalno obračunajo in plačajo prispevke
ali
Obračunajo plačo do višine minimalne plače in normalno obračunajo prispevke. Za razliko do minimalne osnove pa obračunajo zgolj prispevke

Objavljeno v: Baza znanja

Kdaj je najboljši čas za izplačilo 13. plače?

 


 

Kot smo že pisali, je v Uradnem listu 63/16 z dne 7.10.2016 izšel “Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini” (ZDoh-2R)”, ki je med ostalim prinesel tudi možnost, da se trinajsta plača oz. božičnica izplača brez dohodnine. Več o tem lahko preberete tukaj .

 

Kot vidimo, velja pogoj, da 13. plača ni obremenjena z dohodnino, v primeru da izplačilo ne presega 70% zadnje znane povprečne plače v Sloveniji. V osnovi je to plača v pred preteklem mesecu. Opažamo, da je marsikdo pohitel z izplačilom zdaj na začetku januarja. Vendar se lahko vprašamo, ali je to najbolj primeren čas za izplačilo?

 

Namreč če pogledamo na seznam povprečnih plač, ki ga ponavadi uporabljamo pri obračunu plač (glej seznam) , lahko opazimo, da je najvišja povprečna plača ponavadi za mesec januar, ki se izplačuje v februarju. Če pogledamo prehod iz leta 2015 na 2016, je v decembru povprečna plača bila 1.540.,58. V januarju pa 1.679,41.

 

Torej, če bi poračun izplačali v februarju, bi neobdavčen znesek 13. plače bil višji.

 

70% od 1.540.,58 za december bi bil 1.078,41
70% od 1.679,41 za januar bi bil 1.175,59

 

Torej 97,18€ več.

 

Če pogledate za nazaj, se je takšen skok zgodil vedno za mesec januar (izplačilo februar). Ponavadi je to posledica izplačanih poračunov, ki so jih v preteklosti podjetja izplačevala za mesec november v decembru. Letos lahko sklepamo, da do takšnega skoka ne bo prišlo februarja, ampak se bo zamaknil za en mesec.

Objavljeno v: Baza znanja
Torek, 03 Januar 2017 10:10

Lestvica dohodnine 2017

Lestvica dohodnine 2017

 

Osnova nadOsnova doZnesek dohodnine v €
  8.021,34 (1/12=668,45)     16%
              8.021,34(1/12=668,45)        20.400,00 (1/12=1.700,00)           1.283,41 + 27% nad 8.021,34      
20.400,00(1/12=1.700,00) 48.000,00(1/12=4.000,00 4.625,65 + 34% nad 20.400,00
48.000,00 (1/12=4.000,00) 70.907,20(1/12=5.908,93) 14.009,65 + 39% nad 48.000,00
70.907,20(1/12=5.908,93) 22.943,46 + 50% nad 70.907,20

  

  

Objavljeno v: Baza znanja
Torek, 03 Januar 2017 10:00

Olajšave pri dohodnini 2017

Tabela olajšav za leto 2017
 

1. Splošna olajšava 3.302,70€ (1/12 = 275,23€)
2. Dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 11.166,57€ 3.217,12€ (1/12 = 268,09€)
3. Dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 11.166,57€
do 12.570,89€
1.115,94€ (1/12 = 93,00€)
4. Osebne olajšave
4.1 invalidu s 100% telesno okvaro 17.658,84€ (1/12 = 1.471,57€)
5. Posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status
dijaka ali študenta
2.477,03€ (1/12 = 206,42€)
6. Posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92€ (1/12 = 203,08€)
6.1 Posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in
varstvo
8.830,00€ (1/12 = 735,83€)
6.2 Olajšava za dva vzdrževana otroka  212,32€ (1/12 = 17,69€)
6.3 Olajšava za tri vzdrževana otroka 1.981,62€ (1/12 = 165,14€)
6. 4 Olajšava za 4 vzdrževane otroke 3.750,93€ (1/12 = 312,58€)
6.5 Olajšava za 5 vzdrževanih otrok 5.520,22€ (1/12 = 460,02€)
POZOR:

Zgoraj navedene olajšave, v posameznem primeru, se prištejejo olajšavi za 

prvega vzdrževanega otroka.

7. Za vsakega nadaljnje vzdrževanega otroka glede na višino olajšave za
predhodnega vzdrževanega otroka
1.769,30€ (1/12 = 147,44€)
8. Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.436,92€ (1/12 = 203,08€)
9. Olajšava za PDPZ 2.819,09€ (1/12 = 234,92€)
Objavljeno v: Baza znanja
Četrtek, 01 December 2016 10:15

Darila ob novem letu

Darila ob novem letu

 

 


 

 

Darila ob novem letuSmo v veselem decembru in kot se spodobi, marsikdo razmišlja o darilih, ki jih bo dal svojim zaposlenim, njihovim družinskim članom in poslovnim partnerjem. Seveda je temeljno vprašanje, ali je to obdavčeno? Odgovor je odvisen od razmerja med darovalcem in obdarjencem. In pri darilih veljajo sledeča pravila:

 


Darila otrokom zaposlenihV mesecu decembru se lahko za darila otrokom zaposlenih do 15. leta starosti namenite 42,00€ po otroku. Tukaj gre za darila v naravi in ne v denarju. Zato predlagamo, da zaposleni darilo kupijo in zahtevajo račun na podjetje, katerega potem refundirate. To je drugače davčno nepriznan strošek.

 


Darila zaposlenim ob koncu letaZaposleni ob koncu leta lahko brezplačno prejmejo blago ali storitev. To se sicer obravnava kot boniteta. Vendar v kolikor je znesek darila manjši od 15,00€ in pod pogojem da darila niso zagotovljena redno ali pogosto, niso obdavčena.

 


Darila poslovnim partnerjem ob koncu letaČe vrednost darila, ki ga ob koncu leta namenimo poslovnim partnerjem, ne presega vrednosti 42 evrov oziroma če skupna vrednost vseh daril, ki smo jih podarili isti osebi, v davčnem letu ne presega 84 evrov, takih daril ni treba obdavčiti z dohodnino. Če pa vrednost teh daril preseže omenjeni znesek, je treba obračunati 25 % akontacije dohodnine. Denarna vrednost darila se obravnava kot neto prejemek, kar pomeni, da se obračun akontacije dohodnine opravi tako, da se vrednost darila obruti, od obrutenega zneska pa se obračuna akontacija dohodnine.

 

Organizacija novoletne zabave za zaposleneStroški organizacije novoletne zabave niso boniteta za zaposlene. Vendar so davčno nepriznan odhodek.

 

Ali obračunamo DDV pri darilih


DDV ne obračunamo v kolikor so izpolnjeni sledeči pogoji:

 

- ni protidobave blaga in storitev s strani prejemnika blaga
- darilo se daje v okvirju opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca
- darilo se daje občasno in na istim osebam
- vrednost darila ne preseže 20,00€

Objavljeno v: Baza znanja
stran 1 od 6
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club