Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Minimalna pokojninska osnova za plače, ki bodo izplačane v mesecu marcu 2018

 


 


Minimalna pokojninska osnova za mesec februar 2018 in vse naslednje plače za leto 2018 je 878,55€.

 

Minimalna pokojninska osnova za samozaposlene je 976,16€

 

Minimalna pokojninska osnova za družbenike (zavarovalna osnova 040) je 1,301,56€

Objavljeno v: Baza znanja

Minimalna pokojninska osnova za januar in februar 2018


 


 


V skladu z 410. členom ZPIZ-2, je minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za leto 2018 določena v višini 54% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP). Več o tem smo pisali tukaj

 

Ker še ni znana povprečna plača zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2017, velja za izplačila v januarju in februarju osnova iz leta 2016. Ker je procent povprečne plače za leto 2018 (54%),  je za plače izplačane od 01.01.2018 do 28.02.2018  minimalna osnova za plačilo prispevkov 855,72€.

 

Ko bo znan podatek o povprečni plači zaposlenih v RS, se bo tudi spremenjena minimalna osnova za plačilo. Podatek bo znan marca 2018.

 


Objavljeno v: Baza znanja

Minimalna pokojninska osnova za mesec februar 2017

 

 


 

 

Minimalna pokojninska osnova za mesec februar 2017 in vse naslednje plače za leto 2016 je 824,02€. 

 

Minimalna pokojninska osnova za samozaposlene je 919,10€

 

Minimalna pokojninska osnova za družbenike (zavarovalna osnova 040) je 1,188,50€

 

Objavljeno v: Baza znanja

Minimalna pokojninska osnova za leto 2017

 


 

V skladu z 410. členom ZPIZ-2, je minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za leto 2017 določena v višini 52% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP). Več o tem smo pisali tukaj

 

Ker še ni znana povprečna plača zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2016, velja za januar in februar osnova iz leta 2015. Ker procent povprečne plače za leto 2017 ostaja nespremenjen (52%), za januarske plače izplačane v februarju ostaja minimalna osnova za plačilo prispevkov nespremenjena in sicer 809,06€.

 

Ko bo znan podatek o povprečni plači zaposlenih v RS, se bo tudi spremenjena minimalna osnova za plačilo. Podatek bo znan marca 2017.

 

Podatek o minimalni pokojninski osnovi ne smemo mešati z podatkom o minimalni plači, ki za leto 2017 znaša 804,96€. Kot vidimo, je minimalna pokojninska osnova večja od minimalne plače. Zato imajo delodajalci  na voljo dve možnosti:Povečajo plačo do višine minimalne pokojninske osnove, in normalno obračunajo in plačajo prispevke
ali
Obračunajo plačo do višine minimalne plače in normalno obračunajo prispevke. Za razliko do minimalne osnove pa obračunajo zgolj prispevke

Objavljeno v: Baza znanja

Kdaj je najboljši čas za izplačilo 13. plače?

 


 

Kot smo že pisali, je v Uradnem listu 63/16 z dne 7.10.2016 izšel “Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini” (ZDoh-2R)”, ki je med ostalim prinesel tudi možnost, da se trinajsta plača oz. božičnica izplača brez dohodnine. Več o tem lahko preberete tukaj .

 

Kot vidimo, velja pogoj, da 13. plača ni obremenjena z dohodnino, v primeru da izplačilo ne presega 70% zadnje znane povprečne plače v Sloveniji. V osnovi je to plača v pred preteklem mesecu. Opažamo, da je marsikdo pohitel z izplačilom zdaj na začetku januarja. Vendar se lahko vprašamo, ali je to najbolj primeren čas za izplačilo?

 

Namreč če pogledamo na seznam povprečnih plač, ki ga ponavadi uporabljamo pri obračunu plač (glej seznam) , lahko opazimo, da je najvišja povprečna plača ponavadi za mesec januar, ki se izplačuje v februarju. Če pogledamo prehod iz leta 2015 na 2016, je v decembru povprečna plača bila 1.540.,58. V januarju pa 1.679,41.

 

Torej, če bi poračun izplačali v februarju, bi neobdavčen znesek 13. plače bil višji.

 

70% od 1.540.,58 za december bi bil 1.078,41
70% od 1.679,41 za januar bi bil 1.175,59

 

Torej 97,18€ več.

 

Če pogledate za nazaj, se je takšen skok zgodil vedno za mesec januar (izplačilo februar). Ponavadi je to posledica izplačanih poračunov, ki so jih v preteklosti podjetja izplačevala za mesec november v decembru. Letos lahko sklepamo, da do takšnega skoka ne bo prišlo februarja, ampak se bo zamaknil za en mesec.

Objavljeno v: Baza znanja

Sprememba roka za plačilo dohodnine in prispevkov pri obračunu plač po 01.01.2017

 


 

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/16, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), ki začne veljati 22. 10. 2016, razen izjem pa se začne uporabljati 1. januarja 2017.

 


Ena od najbolj pomembnih sprememb je, da se uvede 5-dnevni zamik pri plačilu dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Pri tem pa moramo vedeti, da je rok za oddajo obračuna davčnega odtegljaja pri plačah (REK obrazec) ostal enak. REK obrazec moramo oddati na eDavke na dan izplačila plače.

 


Enako velja tudi za izplačila obresti, dividend in najemnin. Tudi v teh primerih REK obrazce oddamo na dan izplačila, dohodnino pa plačamo 5 dni pozneje.

Objavljeno v: Baza znanja
Torek, 25 Oktober 2016 12:11

Spremembe Zakona o dohodnini

Spremembe Zakona o dohodnini

 


 


V Uradnem listu 63/16 z dne 7.10.2016 je izšel “Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini” (ZDoh-2R). Zakon prinaša sledeče spremembe:

 


1. Bonitete

 


Po spremembi zakona, se v boniteto ne šteje izobraževanje in usposabljanje, ki ga delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost pri delu. V okviru smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, gre predvsem za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja, dobrega počutja, zdravega življenjskega sloga in podobno.

 


2. Potni stroški

 


Med priznanimi stroški, ki jih lahko uveljavljamo pri obračunu potnih nalogov so tudi stroški za plačilo premij za individulano zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

 


Morajo pa biti izpolnjeni določeni pogoji in sicer:

 

- zavarovanje mora veljati v vseh državah sveta
- zavarovanje je sklenjeno zaradi službene poti v tujino
- tovrstno zavarovanje delodajalec zagotavlja vsem delavcem, ki potujejo v tujino.
- zavarovanje krije nujno pomoč, prevoze in storitve (najnižji obseg tveganja oz. najnižjo višino kritja)

 


3. Trinajsta plača, božičnica

 


Zakon sicer uvaja nov termin - del plače za poslovno uspešnost, vendar je to bolj znano pod imenom trinajsta plača oz. božičnica. Po novem trinajsta plača ne bo obdavčena z dohodnino, v kolikor bo izplačana do višine 70% zadnje znane povprečne plače v Sloveniji.

 


Torej podobno kot regres, vendar z bistveno razliko. Prispevki se bodo še vedno obračunavali in plačali. Poleg tega zakon uvaja še dodatne pogoje za tovrstno izplačilo:

 

- Pravica do tega izplačil mora biti določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost.
- Izplačilo pridobijo tisti delavci, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen presečen dan v letu.
- Pravica tega dela izplačil je določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.
- Izplačilo je lahko samo enkrat na leto

 


V kolikor bo izplačilo presegalo 70% povprečne plače, se obračunajo prispevki od celotnega bruta in obračuna dohodnina od tistega dela, ki presega 70%. V olajšavo dohodnine se štejejo tisti prispevki, ki so obračunani od preseženega zneska.

 


Katere prispevke obračunate lahko vidite tukaj: 4. Delavci, ki so zaposleni v tujini pri tujem delodajalcu

 


Prevoz na delo in prehrana med delom se po novem obravnava kot dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Priznajo se jim stroški prevoza na delo v višini 0,18€ za vsaki polni kilometer razdalje med prebivališčem in mestom opravljanja dela in stroški prehrane v višini 11,02€ za vsak dan dejanske prisotnosti na delu.

 

Zakon začne veljati z 01.01.2017.

Objavljeno v: Baza znanja

Minimalna pokojninska osnova za mesec februar 2016

 


 

Minimalna pokojninska osnova za mesec februar 2016 in vse naslednje plače za leto 2016 je 809,06€. 

 

Minimalna pokojninska osnova za samozaposlene je 871,30€

 

Minimalna pokojninska osnova za družbenike (zavarovalna osnova 040) je 1,089,12€

 

Objavljeno v: Baza znanja
Ponedeljek, 01 Februar 2016 13:59

Minimalna pokojninska osnova za mesec januar 2016

Minimalna pokojninska osnova za januar 2016

 


 

Po uveljavitvi “Pravilnika o določanju zavarovalne osnove” (Ur.l. 89/2013), se vsako leto določi nova minimalna pokojninska osnova, ki se mora uporabljati pri obračunu plač (več preberi tukaj…).

 

Minimalna pokojninska osnova, ki je hkrati tudi osnova za obračun ostalih prispevkov, se določi v določenem procentu od povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za preteklo leto. Za letošnje leto je za delavce v delovnem razmerju (osnova zavarovanja 101) ta procent 52% in je enak kot preteklo leto.

 

Ker bo podatek o povprečni plači zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2015 znan šele konec februarja, se za minimalno plačo uporablja podatek o povprečni plači iz leta 2014.


Zato je za januarsko plačo 2016 minimalna pokojninska osnova 800,93€.

 

Kolikšna bo minimalna pokojninska osnova za februar 2016 vas bomo obvestili takoj, ko bo znan podatek o povprečni plači za leto 2015.

 

OPOZORILO!

 

Tisti ,ki ste zavarovani kot samozaposlene osebe (s.p.) in družbeniki gospodarskih družb, ki so zavarovani po osnovi 040, imate drugačne osnove. Za te se je minimalna pokojninska osnova spremenila že za mesec januar 2016. Samozaposleni obračunajo prispevke v višini 56% od povprečne plače, družbeniki pa v višini 70% povprečne plače. Konkretno, minimalna pokojninska osnova za samozaposlene je 862,54€, za družbenike 1,078,18€.

 

Objavljeno v: Baza znanja

Najnižja pokojninska osnova od 01.03.2015

 


 

Od 01.03.2015 velja nova minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost in sicer 800,93€. (Več o tem smo pisali v prejšnjem obvestilu)

 

V kolikor zaposlenim izplačujete minimalno plačo (za leto 2015 je to 790,73€), obračunate plačo tako, da do višine minimalne plače normalno obračunate prispevke. Za razliko do minimalne osnove za prispevke pa obračunate prispevke za razliko do minimalne osnove. Kateri so to prispevki lahko vidite tukaj.

 

Seveda, lahko se temu izognete tako, da namesto minimalne plače, plače izplačujete najmanj do višine 800,93 in normalno obračunate in plačate prispevke in davke.

Objavljeno v: Baza znanja
stran 1 od 3
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club