Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Ali je minimalna plača res tako pomembna kot trdijo sindikati in delodajalci?

 

 


 

 

V Uradnem listu 5/18 je objavljen nov znesek minimalne plače, ki velja za leto 2018. O tem je že veliko napisano in znano je, da je ta znesek 842,79€. Znesek minimalne plače se spreminja vsako leto v januarju. Vendar letos je videti, da nihče s tem ni zadovoljen. Ne sindikati in ne delodajalci. Za prve je dvig premajhen, za druge pa prevelik.

 

V resnici pa je znesek minimalne plače dejansko nepomemben. Namreč, že leta 2013 smo v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vpeljali inštitut minimalne pokojninske osnove. To je dejansko tisti znesek, ki določa, kateri minimalni znesek plače je priznan v pokojninsko osnovo. V začetku je minimalna pokojninska osnova za zaposlene res bila enaka minimalni plači. Ampak pozneje se je ta znesek začel spreminjati drugače kot minimalna plača. Vseskozi je bil večji odnje.


Bistvo je, da v kolikor zaposleni dobi minimalno plačo, delodajalec mora za razliko do minimalne pokojninske osnove obračunati prispevke. Katere poglejte tukaj.

 

Kako se je določala minimalna pokojninska osnova po letih

 

Leto 2013 in 2014 osnova je minimalna plača
Leto 2015 -2017 osnova je znesek 52% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP)
Leto 2018 54% PP
Leto 2019 56% PP
Leto 2020 58% PP
Leto 2021 60% PP

 

V tem momentu je tudi že znan podatek o povprečni plači za leto 2017, ki znaša 1,626,95€. Ker se minimalna pokojninska osnova za leto 2018 določi v višini 54% te povprečne plače, je nova osnova 878,55€. Torej večja od minimalne plače.

 

Kako se določi minimalna pokojninska osnova za tekoče leto preberite tukaj:

 

Dejstvo je, da je minimalna plača minimum, ki ga mora zaposleni dobiti v skladu z kolektivnimi pogodbami. Po spremembi Zakona o minimalni plači v letu 2015 (Ur.l. 92/2015) se v minimalno plačo ne smejo vštevati dodatki, kot so

 

- dodatek za nočno delo
- dodatek za delo v nedeljo
- dodatek za dela na praznike in dela proste dneve po zakonu.

 

Vendar, v kolikor delodajalec zaposlenem obračuna minimalno plačo, mora poleg tega obračunati tudi prispevke za razliko do minimalne pokojninske osnove. To pa postavi vprašanje minimalne plače v novo luč.

Objavljeno v: Baza znanja

Minimalna pokojninska osnova za plače, ki bodo izplačane v mesecu marcu 2018

 


 


Minimalna pokojninska osnova za mesec februar 2018 in vse naslednje plače za leto 2018 je 878,55€.

 

Minimalna pokojninska osnova za samozaposlene je 976,16€

 

Minimalna pokojninska osnova za družbenike (zavarovalna osnova 040) je 1,301,56€

Objavljeno v: Baza znanja

Minimalna pokojninska osnova za januar in februar 2018


 


 


V skladu z 410. členom ZPIZ-2, je minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za leto 2018 določena v višini 54% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP). Več o tem smo pisali tukaj

 

Ker še ni znana povprečna plača zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2017, velja za izplačila v januarju in februarju osnova iz leta 2016. Ker je procent povprečne plače za leto 2018 (54%),  je za plače izplačane od 01.01.2018 do 28.02.2018  minimalna osnova za plačilo prispevkov 855,72€.

 

Ko bo znan podatek o povprečni plači zaposlenih v RS, se bo tudi spremenjena minimalna osnova za plačilo. Podatek bo znan marca 2018.

 


Objavljeno v: Baza znanja
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club