Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Torek, 03 Januar 2012 20:02
Oceni vsebino:
(0 ocen)

Povračilo stroškov goriva za službena vozila v primeru ko delodajalec ne pokriva stroške goriva za privatne vožnje

 


 

Kako ravnati ko zaposleni uporabljajo službene avtomobile tudi za privatne namene in ne pokrivate stroške goriva za privatne vožnje. Vseeno pa želite povrniti stroške goriva za službene vožnje.

V takem primeru je najbolje sorazmerno razdeliti stroške goriva glede na delež kilometrov službenih poti v celotni kilometrini. To pomeni, da zaposleni mora vestno voditi evidenco o opravljenih kilometrih in kilometrino deliti na službeno in privatno.

Predpogoj je, pravilno izstavljen potni nalog iz katerega mora biti razvidna odobritev delodajalca za to vrsto prevoza. Obračun stroškov goriva mora biti narejen na podlagi verodostojnih listin (računov za gorivo).

Pri obračunu uporabite podatke o povprečni porabi goriva za določen tip vozila, prevoženih kilometrih za službene namene (razvidno iz potnega naloga), ter podatke o strošku goriva (razvidno iz računa za gorivo).

Tako obračunana povračila stroškov za gorivo so tudi v skladu z tretjo točko 44. členom Zakona o dohodnini ZDoh-2 (Ur.l. RS 13/11 - UPB7) in  5. členom Uredbe o davčni obravnavi povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur.l. RS 140/06, 76/08) in so neobdavčena.

Prebrano: 24114 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club