Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Četrtek, 05 Januar 2012 20:20
Oceni vsebino:
(0 ocen)

Kako je z davki v primeru odpisa blaga uničenega v poplavah

 

 


 

 

Vprašanje:
V preteklih poplavah smo imeli poplavljeno skladišče blaga. Blago je v glavnem uničeno ali pa neuporabno. Sedaj bi ga radi odpisali. Ali moramo pri tem obračunati DDV, glede na to, da uničenje presega uobičajen kalo?

 

Odgovor:
Ker gre tukaj za višjo silo, DDV-ja ne obračunate v skladu z 7. členom ZDDV-1 in 17. Členom Pravilnika o ZDDV.

 

 


 


7. člen ZDDV-1

Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se šteje tudi uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.


17. člen PZDDV-1
Primanjkljaj blaga se šteje za dobavo blaga v skladu s 7. členom ZDDV-1, razen:


– primanjkljaja in uničenj, nastalih zaradi višje sile;
– primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave blaga;
– primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga v dejanskem obsegu, ki pa ne sme biti večji od običajnega, ki ga določi pristojno združenje;
– primanjkljaja oziroma izgub, nastalih zaradi tatvine oziroma kraje, če je o tem sestavljen zapisnik policijske uprave.

 


 

 

Opozarjamo vas tudi na razlago davčne uprave iz 23.09.2010 v kateri razlagajo kako ravnati v primeru poplavljenih arhivov dokumentov.

 

 


 

 

Zaradi verodostojnosti je primerno, da dokument glede nastale škode oziroma poplavljene dokumentacije sestavi nepristranska tretja oseba in ne zavezanec za davek.


Davčna uprava Republike Slovenije želi vse davčne zavezance, ki so bili v poplavah prizadeti, opozoriti, da so za dokazne dokumente glede poplavljene dokumentacije primerni tisti dokumenti, ki jih sestavi zavarovalni agent ali komisija za popis škode. Iz dokaznega dokumenta mora biti razvidno, da je bila dokumentacija poplavljena.


Četudi zavezanec dokaže, da je bila njegova dokumentacija povsem uničena, mora storiti vse, da podatke iz uničene dokumentacije obnovi. To pomeni, da pridobi kopije dokumentacije od svojih dobaviteljev, kupcev, ipd.


Zavezanec za davek, ki bi moral predložiti obračun davka ali davčno napoved, pa zaradi poplav tega v predpisanem roku ne more storiti, lahko v skladu z Zakonom o davčnem postopku poda predlog za predložitev obračuna davka ali davčne napovedi po izteku predpisanega roka.

 

 


 

 

Kaže, da dokumentacija uničena v poplavah ni ravno dober izgovor za davkarijo.

Prebrano: 24149 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club