Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Četrtek, 21 Junij 2012 16:03
Oceni vsebino:
(20 ocen)

Bolniška nad 30 dni - Tabela za obračun nadomestil

 


 

Obračun bolniške do 30 dni

Nadomestilo se obračunava v breme delodajalca tako kot sedaj. Pri tem se upoštevajo delovni dnevi.


 

Obračun bolniške nad 30 dni

Po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ Ur.l. 40/2012, so se spremenili odstotki za obračun boleznine.

 

 šifra razloga    Naziv razloga zadržanosti    Odstotek osnove
do 90 koledarskih dni
zadržanosti
v breme ZZZS
 (3.odstavek 31.člena ZZVZ)    
Odstotek osnove
nad 90 koledarskih dni
 zadržanosti
 v breme ZZZS
 (3.odstavek 31.člena ZZVZ)    
01  Bolezen  80 90 
02  Poškodba izven dela   70 80 
05 Poškodba po tretji osebi
izven dela 
 70 80 
07 Transplatacija 90 100
08 Izolacija 90 100
09 Spremstvo 70 80
03 Poklicna bolezen 100 100
04 Poškodba pri delu 100 100
06 Nega 80 80
10 Usposabljanje za 
rehabilitacijo otroka 
80 80
11 Poškodba nastala  pri
aktivnostih iz 18. člena
zakona 
100 100
12 Darovanje kri 100 -

 

Pri ugotavljanju števila dni, upoštevamo koledarske dneve (za razliko od boleznine do 30 dni).

 

Tisti, ki so dosegli pogoje za obračun bolniške nad 30 dni pred 31.5.2012, ostane obračun nadomestila po starem.

 

Kako pripravimo zahtevek za refundacijo

V tistem mesecu, ko zaposleni doseže 90 dni (30 delovnih dni + 90 koledarskih dni), moramo narediti dva zahtevka za refundacijo

- prvi zahtevek: od prvega dne v mesecu do vključno 90. koledarskega dne zadržanosti v breme ZZZS in
- drugi zahtevek: od vključno 91. koledarskega dne do konca koledarskega meseca oz. do konca zadržanosti.

 

Pripomoček za obračun bolniške v breme ZZZS - dejanski obračun


Več o tem na straneh ZZZS

Prebrano: 112523 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club