Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Četrtek, 05 Julij 2012 11:27
Oceni vsebino:
(3 ocen)

Kako ponovno postaneš mali davčni zavezanec

 


 

Z nastopom recesije so se začele dogajati zadeve, na katere v preteklosti nismo nikdar pomislili. Ena od teh je, da zaradi recesije davčni zavezanci več ne dosegajo realizacije, ki je pogoj za obvezno vključitev v sistem DDV. Zato je padlo tudi prvo vprašanje, kako ponovno postaneš mali davčni zavezanec?

 

Da spomnimo. Vsak gospodarski subjekt je na začetku mali davčni zavezanec, ki je oproščen obračunavanja DDV pod pogojem, da v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel  oz. ni verjetno, da bo presegel znesek 25.000,00€ obdavčljivega prometa (1. točka 94. člena ZDDV-1-UPB3).

 

     
      Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost je objavljen v Ur.l. 83/12 in je objavljen    
      6.11.2012. Po spremembi je znesek obdavčljivega prometa povečan na 50.000,00€.
      Sprememba velja od 01.04.2013

      Pojasnilo DURS z dne 15.02.2013  

 

 

V kolikor gospodarski subjekt dosega tak promet, mora še pred izpolnitvijo tega pogoja priglasiti na DURS, da bo zavezanec za DDV. Seveda, to lahko stori tudi prostovoljno, ne glede na zgoraj navedeni promet. Vendar mora to ureditev uporabljati najmanj 60 mesecev. Priglasitev se opravi elektronsko preko portala eDavki (obrazec DDV-P2 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke).

 

V kolikor je podjetje povezana oseba, se v obdavčljivi promet šteje skupni znesek prometa, ki ga ustvarijo vse povezane osebe.

 

In kako lahko ponovno postanemo mali davčni zavezanec?


Zadevo ureja 132. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Po tem členu lahko davčni zavezanec, ki ne dosega zgoraj navedni promet (seveda, če ni povezana oseba), zahteva prenehanje identifikacije za namene DDV. To stori v elektronski obliki preko portala eDavki  (obrazec DDV-DeDDV - Zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV).

 

Davčnemu zavezancu preneha identifikacija za namene DDV z dnem, ki ga določi davčni organ v 30 dneh po prejemu vloge davčnega zavezanca za prenehanje identifikacije za namene DDV.

 

Na dan pred prenehanjem identifikacije za namene DDV, mora davčni zavezanec obračunati DDV od vsega promete, ki ga je opravil do dneva prenehanja in od zalog blaga, za katere je uveljavil odbitek DDV.

Prebrano: 44836 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club