Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Torek, 07 Avgust 2012 14:53
Oceni vsebino:
(3 ocen)

Kako določimo plačilni rok v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)

 


 

Kot smo že pri Izvršnici opisali, je v Uradnem listu 57/12 objavljen Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1). Glede določanja plačilnega roka, je novi zakon povzel že znane določbe predhodnega zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Ur.l. 18/11). Ker določene točke bistveno posegajo v obstoječe poslovne vzorce, smo v nadaljevanju opisali pomembne točke predpisa.


Če je dolžnik gospodarski subjekt, plačilni rok ne sme biti daljši od:

 

- 60 dni od prejema računa
- 60 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve, če račun ni bil prejet ali pa je dan prejema računa sporen
- 60 dni od prejema blaga ali opravljene storitve, če je dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila storitev opravljena
- 60 dni od dneva pregleda blaga ali storitve, če je dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve ter je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda

 

Izjemoma je dogovorjeni rok za plačilo lahko daljši od 60 dni, če je dolžina roka dogovorjena pisno in tak rok ne pomeni očitno nepravičnega dogovora (definicijo očitno nepravičnega dogovora glej v okvirju).

 


   Bodite pozorni na to, da je tukaj govor o rokih, ki se štejejo od datuma prejema računa. Torej drugače kot pri ustaljeni praksi, da se valuta plačila določi na podlagi datuma računa ali datuma dobave. To utegne v marsikaterem primeru povzročiti probleme.
 

 

 

Kadar je dolžnik javni organ, plačini rok ne sme biti daljši od: 


- 30 dni od dneva prejema računa
- 30 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve, če račun ni bil prejet ali pa je dan prejema računa sporen
- 30 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve, če je dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila storitev opravljena
- 30 dni od dneva pregleda blaga ali storitve, če je dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve ter je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda.

 

Rok, v katerem mora dolžnik, ki je javni organ, pregledati blago iz četrte alineje prejšnjega odstavka, ne sme biti daljši od 30 dni. Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita, da je rok za pregled blaga ali storitve daljši od 30 dni, če tak rok ne pomeni očitno nepravičnega pogodbenega dogovora.

 

Določitev plačilnega roka, če ta ni dogovorjen


- Če rok plačila obveznosti dolžnika ni dogovorjen, mora dolžnik svojo denarno obveznost izpolniti v 30 dneh od dneva, ko je prejel račun.
- v 30 dneh od dneva, ko je prejel blago ali je bila opravljena storitev, če račun ni bil prejet ali pa je dan prejema računa sporen
- v 30 dneh po prejemu blaga ali opravi storitve, če je dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila opravljena storitev
- v 30 dneh od dneva pregleda blaga ali storitve, če je dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve ter je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda.

 

Rok, v katerem mora dolžnik opraviti pregled blaga iz tretje alineje prejšnjega odstavka, ne sme biti daljši od 30 dni. Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita, da je rok za pregled blaga ali storitve daljši od 30 dni, če to ne pomeni očitno nepravičnega pogodbenega dogovora.

 


  Definicija očitno nepravičen dogovora

 

 Očitno nepravičen dogovor je dogovor, ki očitno nepravično do upnika določa rok plačila ali višino zamudnih obresti ali povrnitev stroškov izterjave.
 

 - Izključuje nadomestila za stroške izterjave
 - Izključuje plačilo zamudnih obresti
 - Določa plačilni rok daljši od 60 dni, če je dolžnik gospodarski subjekt in rok ni določen v pisni obliki.
 - Določa plačilni rok daljši od 30 dni, če je dolžnik javni organ
 

 

   
  Zakon določa tudi višino stroškov izterjave, ki ne smejo presegati  40,00€   
 

 

Prebrano: 43677 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club