Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Petek, 28 December 2012 11:45
Oceni vsebino:
(9 ocen)

Tabela obdavčitev raznih dohodkov v letu 2013

  


 

  Normirani stroški     Osnova      % davka      Prispevek za PIZ       Cedularna obdavčitev ***   
Najemnina    10% 90% 25% NE DA
Avtorski honorarji  10% 90% 25% 15,5%**** + 8,85% NE
 .

Poslovodska pogodba -
Prvi delodajalec 

NE 100% Lestvica 
dohodnine 
NE* NE
Poslovodska pogodba -
Drugi delodajalec 
NE 100% 25% 15,5%**** + 8,85% NE
 .
Pogodba o prokuri 10% 90% 25% 8,85% NE
Obresti NE 100% 25% NE DA
 .
Udeležba v dobičku,
dividende 
NE 100% 25% NE DA
Delovršna pogodba
Dohodnina 10% 90% 25% - NE
Posebni davek na 
določene prejemke 
NE 100% 25% - -
Pavšal za poškodbe pri delu 
in poklicne bolezni                  
NE 100% 4,55€** - -
Prispevek za PIZ NE 100% - 15,5%**** + 8,85% -

 

* Poslovodska pogodba - prvi delodajalec

Prispevek za PIZ se ne plačuje, ker ga plača zavezanec (poslovodna oseba) pri obračunu socialnih prispevkov (OPSLV obrazec).

 

** Podatek za leto 2013

 

*** Cedularna obdavčitev pomeni, da davek obračunate in plačate ob izplačilu prejemka. Ne gre v končni obračun dohodnine.

 

**** Prispevek 15,5% se od 01.01.2014 do 31.01.2014, obračunava osebam, ki niso pokojninsko zavarovane (več o tem preberite tukaj). Pri določanju osnove, se prispevek upošteva kot olajšava 

 

 


 

 

Izračun najemnine po novem

 

Bruto znesek najemnine                                        1.000,00
Normirani stroški 10% 100,00
Osnova za davek 900,00
25% davka 225,00
Neto najemnina 775,00

 

Davek je cedularen. Ne gre v končni obračun dohodnine.

 

Izračun avtorskega honorarja po novem (za tiste, ki poleg honorarja nimajo redne zaposlitve)

 

Bruto znesek AH                                                   1.000,00
Normirani stroški 10% 100,00
Osnova 900,00
25% davka 225,00
8,85% prispevka za PIZ (100% osnova) 88,50
Neto (Bruto AH - davek) 775,00
Bruto strošek (Bruto AH + prispevek za PIZ 1.088,50

 

Davek ni cedularen in gre v končni obračun dohodnine.

 

Izračun avtorskega honorarja v primeru, ko izvajalec ima poleg honorarja tudi redno zaposlitev

 

Bruto znesek AH  1.000,00
Narmirani stroški 10% 100,00
Osnova 900,00
25% davka 225,00
8,85% prispevka za PIZ (100% osnova) 88,50
Neto (Bruto AH - davek - prispevek za PIZ)             686,50

 

Pojasnila DURS:

Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) - Splošno pojasnilo velja od 01.01.2013

Avtorske pogodbe - Pojasnilo DURS št. 4210-3436/2013-02-01-610-501, 22. 4. 2013

Prebrano: 61700 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club