Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Četrtek, 30 Maj 2013 12:52
Oceni vsebino:
(0 ocen)

Sprememba stopenj DDV od 01.07.2013 tudi uradno

 

 


 

 

Dne 29.5.2013 je izšel Uradni list št. 46/2013, ki vsebuje Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIRPS1314-a).

 

V 10. členu tega zakona so določene nove stopnje davka na dodano vrednost in sicer 22% za splošno stopnjo in 9,5% za znižano stopnjo. Nove stopnje davka začnejo veljati z  01.07.2013.

 

V prehodnem obdobju veljajo sledeča pravila:

 

Dobave blaga ali storitev, ki so opravljene delno pred 01.07.2013, delno pa po 01.07.2013 - DDV se za celotno dobavo obračuna po stopnjah, ki veljajo po 01.07.2013, torej 22% in 9,5%.

 

Lahko pa na dan 30. junija 2013 od delnih dobav blaga ali storitev, opravljenih pred 1. julijem 2013 obračunate DDV po stopnjah, ki veljata pred 1.7.2013 (20%, 8,5%), če je račun za že opravljene dobave izdan najkasneje do 20.7.2013.

 

Če pred 1. 7. 2013 prejmemo predplačilo, ki v celoti pokriva dobavo blaga ali storitev, ki bodo v celoti opravljene po tem datumu, obračunamo DDV po stopnjah, ki veljata pred 1.7. 2013.

 

Če pred 1.7. 2013 prejmemo delno predplačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu, od zneska prejetega predplačila obračunate DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. julijem 2013, od preostalega zneska za plačilo pa po stopnjah, ki veljata od 1. julija 2013 dalje.

 

 Pojasnilo DURS, št. 4230-360780/2013-2 01-620-05, 5. 6. 2013


Pojasnilo DURS, št. 4230-360780/2013-3 01-620-05, 5. 7. 2013


Kako spremenimo stopnje davka in maloprodajne cene v Pantehonu si oglejte tukaj.

Prebrano: 19954 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club