Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Ponedeljek, 29 Julij 2013 13:36
Oceni vsebino:
(0 ocen)

Oddajate nepremičnino v najem - od 01.07.2013 morate o tem poročati v ETN

 


. 

Obveščamo vas da od 01.07.2013 morate obvezno poročati o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin (ETN).

 

Podatke pošiljajo:

 

- najemodajalci, ki so fizične ali pravne osebe in so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem;
- najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije;
- upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

 

Podatke o najemni pogodbi je potrebno poslati do 15. v mesecu po mesecu, v katerem je bila sklenjena najemna pogodba. Torej za pogodbe sklenjene v juliju 2013, bo potrebno poročati do 15.8.2013.

 

V kolikor je najemna pogodba sklenjena pred 01.07.2013 in še traja, moramo poslati podatke do 15.12.2013, ne glede na to, ali najemna pogodba do takrat še traja ali ne.

 

Pravne osebe morajo obvezno poročati preko spletne aplikacije GURS z uporabo veljavnega kvalificiranega digitalnega potrdila.

 

Več o tem najdete na spletni strani GURS


Navodilo za registracijo kvalificiranega digitalnega potrdila v spletno aplikacijo ETN


Fizične osebe pa lahko poročajo v pisni obliki. Obrazec lahko dobite na sledečem linku


 
 Na podlagi istega predpisa, moramo poročati tudi o vseh kupoprodajnih poslih povezanih z nepremičninami vključno z finančnim leasingom stavbe.   
 


 


Dne 12.12.2013 je GURS na svoji spletni strani objavil da podaljšuje rok za poročanje o najemnih pravnih rezmerjih v ETN. Najemodajalci fizične osebe, ki oddajajo poročila preko obrazcev, lahko oddajo poročilo do 15.01.2014. Fizične in Pravne osebe, ki oddajajo poročilo preko spletne aplikacije, pa do 01.03.2014. Več na tem linku
 


Predpisi:

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur.l. št. 50/06, 87/11 in 40/12 - ZUJF)
Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov (Ur.l. RS št. 68/12 in 51/13)
Sklep o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin (Ur.l. RS št. 51/13)
Pojasnilo DURS, št. 4210-6066/2013-1 01-610-05, 17. 7. 2013
 
Prebrano: 33525 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club