Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Torek, 30 Julij 2013 14:20
Oceni vsebino:
(4 ocen)

Izplačilo nadomestil bolniške v breme ZZZS neposredno delavcu - kdaj lahko to naredimo in kako?

 


 

- Kdo in kdaj lahko vloži zahtevo za neposredno plačilo boleznine na TRR delavca? 

- Kdaj lahko vložimo zahtevo?

- Kaj je potrebno predložiti ZZZS?

- V kakšni višini ZZZS izplača nadomestilo delavcu?

 


 

 

Z 12.7.2013  začnejo veljati določbe desetega odstavka 137. člena in četrtega odstavka 230. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list, RS, št. 21/2013; ZDR-1), po katerih lahko ZZZS izplača neizplačano nadomestilo bolniške z strani delodajalca neposredno na TRR delavca.

 

Kdo in kdaj lahko vloži zahtevo za neposredno plačilo boleznine na TRR delavca?

 

Zahtevo načeloma predloži delodajalec. V kolikor tega ne stori, to lahko naredi delavec sam. Rok za vložitev zahteve za delodajalca je v osmih dneh po preteku meseca, v katerem je nadomestilo zapadlo v plačilo.

 

Delavec pa lahko vloži zahtevo, če ga delodajalec do 8. v mesecu, po preteku meseca, v katerem je nadomestilo zapadlo v plačilo, ni obvestil, da je sam vložil zahtevo na ZZZS.

 


Ker je zadnji rok, do katerega mora biti izplačana plača zaposlenim je 18. v mesecu za pretekli mesec, je to hkrati tudi datum zapadlosti plačila.

 

 

Kdaj lahko vložimo zahtevo?

 

Zahtevo lahko vložimo v sledečih primerih:

 

- Če delodajalec za mesec, na katerega se nanaša zahteva, vsem delavcem ni izplačal plač.
- Če nadomestilo delavcu ni bilo izplačano ali mu ni bilo izplačano v celoti. V primeru delnega izplačilo nadomestila je delavec upravičen do izplačila razlike med nadomestilom, do katerega bi bil upravičen, in nadomestilom, ki mu je bilo že izplačano.

 

Kaj je potrebno predložiti ZZZS?

 

Če zahtevo vlaga delodajalec:

- Izjavo delodajalca, da vsem pri njem zaposlenim delavcem ni izplačal plač in nadomestil plač in da tudi delavcu ni izplačal nadomestila, ki je predmet zahteve;
- Pravilno in popolno izpolnjeno Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (obrazec BOL - bolniški list) – original. Podatke s hrbtne strani Potrdila lahko nadomesti računalniška specifikacija.
- Podatke o transakcijskem računu delavca
- Morebitno drugo dokumentacijo (npr. podatki iz informativnega izračuna dohodnine oziroma odločba o odmeri dohodnine, plačilna lista, izjavo o uveljavljanju olajšav pri izračunu dohodnine za vzdrževane družinske člane…)

 

Če zahtevo vlaga delavec, izjava delodajalca o izplačilu plač ni obvezna. ZZZS bo sama pozvala delodajalca, da predloži omenjeno izjavo. V kolikor delodajalec ne predloži izjave, ZZZS bo preverila podatke o neizplačilu plač iz drugih virov (podatki DURS, izjave zaposlenih delavcev, sredstev javnega obveščanja i pod.).

 

Z eno zahtevo se lahko zahteva neposredno izplačilo nadomestila za več delavcev, in sicer za vsak koledarski mesec zadržanosti od dela posebej.

 

ZZZS na podlagi predloženih listin naredi obračun nadomestila, ki ga izplača v roku 15 dni od prejema popolne dokumentacije.

 

Pripomoček za delodajalce- zahteva za direktno izplačilo po ZDR -2013


Pripomoček za delavce - zahteva delavca iz izplačilo nadomestila

 

V kakšni višini ZZZS izplača nadomestilo delavcu?

 

ZZZS na podlagi prejetih podatkov obračuna nadomestilo v skladu z pravili za obračun nadomestil. V kolikor delodajalec ni predložil obračuna nadomestila in ni mogoče pridobiti podatkov, potrebnih za obračun nadomestila, ZZZS izplača nadomestilo v znesku zajamčene plače.

 

Če pa se kasneje izve za nova dejstva, ki vplivajo na spremembo višine obračunanega in priznanega nadomestila plače, se delavcu izplača razlika med prvotno priznanim in novo izračunanim nadomestilom plače.

 

ZZZS obračuna vse davke in prispevke iz plač in neto znesek nakaže delavcu. Pri tem ZZZS ne poravna morebitnih kreditov in administrativnih prepovedi. Torej to mora poravnati delavec sam.

Prebrano: 43313 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club