Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Ponedeljek, 30 September 2013 14:20
Oceni vsebino:
(0 ocen)

Začasno ali občasno delo upokojencev

 


 

V Uradnem listu 21/13 za dne 13.03.2013 je objavljen “Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A)”. Z določbami tega zakona je omogočeno začasno ali občasno delo upokojencev (27.a člen). Novela zakona je začela veljati z 01.07.2013.
 

Zakon predpisuje tudi pogoje pod katerimi se lahko ta pogodba sklene. Ta pogodba, se razlikuje od podjemne ali avtorske pogodbe. Namreč za razliko od slednjih dveh, je izvajalec podrejen naročniku in ne izpolnjuje samostalno naročilo. Pogodba vsebuje elemente delovnega razmerja in sicer osebno opravljanje dela za plačilo in delo po navodilih in pod nadzorom naročnika.
 

Začasno delo ne vpliva na druge že sklenjene pogodbe, niti jih izključuje. Zakon ne omejuje opravljanje začasnega in občasnega dela po vrstah pogodb. Seveda, v okviru predpisanih pogojev in sicer:
 

(1) Začasno ali občasno delo lahko upravičenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec.
 

(2) Urna postavka upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 4,20 eurov, dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 6.300 eurov. Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo.
 

(3) Upravičenec lahko začasno ali občasno delo opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka iz prvega in drugega odstavka tega člena.
 

(4) Omejitve za opravljanje začasnega ali občasnega dela pri delodajalcu v posameznem koledarskem mesecu so:
 

– pri delodajalcu, ki nima zaposlenega nobenega delavca oziroma delavke (v nadaljnjem besedilu: delavec), se lahko opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje od enega do vključno deset delavcev, se lahko opravi največ 100 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot deset do vključno 30 delavcev, se lahko opravi največ 150 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 30 do vključno 50 delavcev, se lahko opravi največ 400 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 50 delavcev do vključno 100 delavcev, se lahko opravi največ 750 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 delavcev, se lahko opravi največ 1.050 ur začasnega ali občasnega dela.
 

(5) Število ur začasnega ali občasnega dela v posameznem koledarskem mesecu, opravljenega pri nevladni organizaciji, delujoči v javnem interesu, lahko preseže omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar ne več kot dvakratnika ur opravljenega začasnega ali občasnega dela glede na število zaposlenih delavcev.
 

(6) Ministrstvo, pristojno za delo, lahko na podlagi vloge delodajalca, ki zaposluje več kot 1.250 delavcev, po predhodnem posvetovanju z ostalimi socialnimi partnerji za največ tri mesece v koledarskem letu določi večje število ur začasnega ali občasnega dela, kot je določeno v četrtem odstavku tega člena, vendar ne več kot 1.500 ur v koledarskem mesecu.
 

(7) V število zaposlenih delavcev iz četrtega in šestega odstavka tega člena se štejejo vse pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za polni delovni čas v času podpisa pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela s strani delodajalca, ne glede na to, ali so pogodbe sklenjene za določen ali nedoločen čas.
 


   
   Katere prispevke in davke obračunamo pri izplačilu lahko najdete tukaj   
 

  

V skladu z navodilom za obračun in plačilo dajatve od začasnega ali občasnega dela, moramo na podlagi opravljenega dela narediti obračun dajatev od začasnega ali občasnega dela. Obrazec lahko dobite na sledečem linku . Obračun moramo najkasneje na dan izplačila dohodka predložiti na eDavke.
 

Prebrano: 35711 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club