Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Sreda, 18 December 2013 15:24
Oceni vsebino:
(0 ocen)

Pasti izplačevanja avtorskih in delovršnih pogodb v letu 2014

 

 


 

 

Z 01.01.2014 začne veljati 18. člen ZPIZ-2, ki določa način zavarovanja oseb, ki na podlagi kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo.

 

In kaj dejansko sodi v kategorijo drugega pravnega razmerja?

 

- To so dela na podlagi podjemnih, avtorskih ali drugi pogodb civilnega prava
- Dela prokurista ali poslovodne osebe po predpisih o gospodarskih družbah;
- Dela na podlagi imenovanja v organe kapitalske ali osebne družbe, fundacije, zavoda, zadruge, zbornice, lokalne skupnosti ali druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava;
- Dela na podlagi imenovanja za stečajnega upravitelja, likvidacijskega upravitelja ali upravitelja prisilne poravnav.
- Dela na podlagi vpisa v register sodnih izvedencev ali sodnih cenilcev.

 

V kolikor izplačujete katero od zgoraj navedenih vrst del, morate preveriti, ali izvajalec izpolnjuje sledeče pogoje:

 

- Izvajalec ni uživalec pokojnine,
- Izvajalec ne opravlja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov preko študentskih servisov,
- Izvajalec ni obvezno zavarovan
- Izvajalec je obvezno zavarovan s krajšim delovnim/zavarovalnim časom.

 

V kolikor izvajalec  izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, izplačevalec mora obvezno obračunati in plačati prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kako v takem primeru obračuna prispevke poglejte tukaj:

 

POZOR!
Kot je že rečeno izplačevalec mora preveriti ali izvajalec izpolnjuje pogoje. Podatke o tem izplačevalcu mora dostaviti prejemnik honorarja.

 

V kolikor gre za upokojenca svoj status lahko dokaže s kartico upokojenca. V ostalih primerih, za namen dokazovanja o vključenosti v obvezno zavarovanje in o delovnem/zavarovalnem času, lahko zavarovanec pridobi sam izpis obdobij zavarovanja pri Zavodu. Lahko pa izplačevalca pisno pooblasti, da te podatke pridobi zanj.

Prebrano: 45109 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club