Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Torek, 25 Oktober 2016 12:11
Oceni vsebino:
(0 ocen)

Spremembe Zakona o dohodnini

 


 


V Uradnem listu 63/16 z dne 7.10.2016 je izšel “Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini” (ZDoh-2R). Zakon prinaša sledeče spremembe:

 


1. Bonitete

 


Po spremembi zakona, se v boniteto ne šteje izobraževanje in usposabljanje, ki ga delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost pri delu. V okviru smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, gre predvsem za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja, dobrega počutja, zdravega življenjskega sloga in podobno.

 


2. Potni stroški

 


Med priznanimi stroški, ki jih lahko uveljavljamo pri obračunu potnih nalogov so tudi stroški za plačilo premij za individulano zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

 


Morajo pa biti izpolnjeni določeni pogoji in sicer:

 

- zavarovanje mora veljati v vseh državah sveta
- zavarovanje je sklenjeno zaradi službene poti v tujino
- tovrstno zavarovanje delodajalec zagotavlja vsem delavcem, ki potujejo v tujino.
- zavarovanje krije nujno pomoč, prevoze in storitve (najnižji obseg tveganja oz. najnižjo višino kritja)

 


3. Trinajsta plača, božičnica

 


Zakon sicer uvaja nov termin - del plače za poslovno uspešnost, vendar je to bolj znano pod imenom trinajsta plača oz. božičnica. Po novem trinajsta plača ne bo obdavčena z dohodnino, v kolikor bo izplačana do višine 70% zadnje znane povprečne plače v Sloveniji.

 


Torej podobno kot regres, vendar z bistveno razliko. Prispevki se bodo še vedno obračunavali in plačali. Poleg tega zakon uvaja še dodatne pogoje za tovrstno izplačilo:

 

- Pravica do tega izplačil mora biti določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost.
- Izplačilo pridobijo tisti delavci, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen presečen dan v letu.
- Pravica tega dela izplačil je določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.
- Izplačilo je lahko samo enkrat na leto

 


V kolikor bo izplačilo presegalo 70% povprečne plače, se obračunajo prispevki od celotnega bruta in obračuna dohodnina od tistega dela, ki presega 70%. V olajšavo dohodnine se štejejo tisti prispevki, ki so obračunani od preseženega zneska.

 


Katere prispevke obračunate lahko vidite tukaj: 4. Delavci, ki so zaposleni v tujini pri tujem delodajalcu

 


Prevoz na delo in prehrana med delom se po novem obravnava kot dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Priznajo se jim stroški prevoza na delo v višini 0,18€ za vsaki polni kilometer razdalje med prebivališčem in mestom opravljanja dela in stroški prehrane v višini 11,02€ za vsak dan dejanske prisotnosti na delu.

 

Zakon začne veljati z 01.01.2017.

Prebrano: 8864 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club