Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Četrtek, 08 December 2011 11:06
Oceni vsebino:
(1 Oceni)
KAJ JE NOVEGA GLEDE ZAVAROVANJA POSLOVODSKIH OSEB

Čeprav smo o tem že pisali (poglej članek v CPC), smo od tedaj prejeli kar nekaj dodatnih pojasnil zaradi katerih moramo dopolniti tedanji sestavek.  Najbolj pomembno je da vemo sledeče:
  1. Prehodno obdobje v katerem smo poslovodnim osebam lahko obračunavali plače po starem konča nepreklicno 31.12.2011
  2. V kolikor poslovodna oseba ima že zavarovalno osnovo 040, bo Zavod avtomatično spremenil način zavarovanja. Poslovodno osebo bo odjavil iz podjetja in ga avtomatično prijavil kot nosilca zavarovanja.
  3. V kolikor ima poslovodna oseba  zavarovalno osnovo 001 in je zaposlena v  večosebni družbi, ostane tako kot do sedaj.
  4. V kolikor ima poslovodna oseba zavarovalno osnovo 001 in je zaposlen v enoosebni družbi, se mora sam odjaviti iz podjetja in prijaviti kot nosilec zavarovanja (ni avtomatike kot pri 040).
V vseh navedenih primerih (razen točke 3), se poslovodne osebe zavarujejo po osnovi 040 ali 112. Poleg tega s podjetjem nimajo več sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ampak pogodbo o poslovodenju.

Prispevke za socialno zavarovanje plača poslovodna oseba  sama, in dostavlja na eDavke obrazec OPSLV.  V primeru osnove 040 (večosebna družba), plačuje vse prispevke razen prispevkov za zaposlovanje. V primeru osnove 112 (enoosebna družba), pa plačuje vse prispevke. Prispevke mora poravnati do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Poslovodna oseba plačuje sledeče prispevke:
Prispevki za zdravstveno varstvo  6,36% + 6,56%
Prispevek za poškodbe pri delu  0,53%
Skupaj prispevki za zdravstvo     13,45%

Prispevki za pokojninsko zavarovanje  15,5%+ 8,85%  = 24,35%

Prispevki za zaposlovanje              0,14% + 0,06%  (plačuje se samo za osnovo 112)
Prispevki za starševsko varstvo    0,10% + 0,10%
Skupaj ostali prispevki                   0,40%   (zav. osnova 112)
Skupaj ostali prispevki                   0,20%    (zav. osnova 040)

Prispevke obračunava glede na zavarovalno osnovo. Zavarovalna osnova ne more biti nižja od najnižje bruto pokojninske osnove (več na sledečem linku)  in ne višja od 2,4 povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določi zavarovalna osnova (več na sledečem linku).

V prvem letu je zavarovalna osnova enaka najnižji pokojninski osnovi. V naslednjih letih se osnova določi na podlagi davčne napovedi, ki jo oddate za preteklo leto. Osnove in zneske prispevkov dobite na sledečem linku:

Kot smo že zgoraj omenili, poslovodja mora z podjetjem obvezno skleniti poslovodsko pogodbo. Moramo pa vedeti, da ima poslovodska pogodba dejansko status pogodbe iz delovnega razmerja. Zato nam omogoča da izplačujemo tudi potne stroške, prevoz na delo in vse preostale prihodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

V poslovodski pogodbi lahko določimo, da podjetje plačuje prispevke namesto poslovodje. To je tudi predpogoj, da je tako izplačilo davčno priznani odhodek (Glej Pojasnilo DURS, št. 4251-2597/2011-3, 23. 9. 2011). Za znesek plačanih prispevkov povečamo znesek izplačila poslovodske pogodbe.  

Kako je poslovodska pogodba obdavčena, je odvisno od tega, ali je podjetje glavni delodajalec, ali pa drugi delodajalec. V kolikor je podjetje drugi delodajalec, se obračuna 25% dohodnine.  V kolikor je podjetje glavni delodajalec, se dohodnina obračunava na podlagi lestvice dohodnine z upoštevanjem olajšav.

Pozor:
Tudi če podjetje na podlagi pogodbe plačuje prispevke, se ti ne upoštevajo kot olajšava pri obračunu dohodnine pri poslovodski pogodbi. Te prispevke poslovodna oseba lahko uveljavlja pri letni napovedi dohodnine in sicer kot ugovor na informativni izračun. Glej Pojasnilo DURS, št. 4250-5015/2011-2, 6. 10. 2011.


Prebrano: 16337 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club