Izjava o statusu zaposlenih po 01.01.2020

Izjava o statusu zaposlenih po 01.01.2020

Ena od sprememb Zakona o dohodnini, ki velja od 01.01.2020 je vpeljava izjava o statusu zaposlenih po 01.01.2020. Dejansko je to obveza zaposlenih, da obvestijo delodajalca o tem, ali je delodajalec njihov glavni delodajalec ali ne.

V drugem odstavku 127. člena ZDoh-2 (Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDoh-2V Ur.l. 66/19 23. člen) je dodano določilo, po katerem delodajalec kot plačnik davka pozove delavca – zavezanca k opredelitvi statusa, ali je njegov glavni delodajalec ali ne. Kot glavni delodajalec se šteje tisti, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja (ne glede na to ali gre za polni delovni čas, krajši delovni čas ali dopolnilno zaposlitev). Zakon tudi nalaga zavezancu obveznost, da delodajalca obvešča o spremembi tega statusa.

Dejansko je to nujno predvsem zaradi tega, ker se akontacija davka izračunava drugače, glede na to, ali je delodajalec glavni delodajalec, ali ne. V prvem primeru se akontacija dohodnine obračunava “normalno” z upoštevanjem stopenj dohodnine in lestvice, ter olajšav (Več o stopnjah in lestvici dohodnine za leto 2020 preberite tukaj).

V primeru, ko delodajalec ni glavni delodajalec, pa se dohodnina obračunava v višini 25% od davčne osnove in brez upoštevanja olajšav..

Namen spremembe je doseči čim večjo usklajenost med izračunano in odtegnjeno akontacijo dohodnine med letom in odmerjeno dohodnino na letni ravni. Predpogoj za pravilno izračunano in odtegnjeno akontacijo dohodnine pa je, da delodajalec ve, ali je zavezančev glavni delodajalec ali ne, torej ali pri njem dosega pretežni del dohodka ali ne.

Dopolnitev drugega odstavka 127. člena ZDoh-2, da delodajalec, ki je plačnik davka, zavezanca pozove k opredelitvi po statusu z vidika glavnega delodajalca, je opozorilne narave, da se delodajalca opozori, da je pomembno za pravilni izračun akontacije dohodnine, da pozna svoj status, ki ga lahko pravilno določi le s pomočjo zavezanca, ter da se zavezancu naloži obveznost informiranja delodajalca v zvezi s tem. Na ta način je zagotovljena tudi večja pravna varnost oziroma nedvoumnost pri razreševanju sporov glede izračuna akontacije dohodnine.

(Vir slike: Pixabay)

 

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...