Kako bomo plačevali pokojninske in ostale prispevke po letu 2013

– Kako določimo zavarovalno osnovo za leto 2013 in dalje

– Delavci v delovnem razmerju

– Samozaposlene osebe

– Družbeniki gospodarskih družb (delničarji)

Kako določimo zavarovalno osnovo za leto 2013 in dalje

Z uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2 Ur.l. 96/2012) veljajo za obračun prispevkov za socialno varnost nova pravila. Da bi bila priznana pokojninska doba, morajo biti obračunani prispevki za socialno varnost najmanj v višini najnižje osnove. Znesek najnižje osnove se razlikuje glede na status zavarovanca. Najnižja osnova je določena glede na to, ali je zavezanec delavec v delovnem razmerju, samozaposlena oseba ali pa družbenik gospodarske družbe. Za ostale kategorije si oglejte naslednji link

Delavci v delovnem razmerju

Leto 2013 in 2014 osnova je minimalna plača
Leto 2015 -2017 osnova je znesek 52% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP)
Leto 2018 54% PP
Leto 2019 56% PP
Leto 2020 58% PP
Leto 2021 60% PP

Prispevek se obračunava v višini 15,5% v breme zavarovanca in 8,85% v breme delodajalca.
Osnova za plačilo prispevkov je skladno s prvim odstavkom 144. člena ZPIZ-2 plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi.

Tukaj se srečamo z minimalno plačo. Moramo vedeti da je to z zakonom oz. kolektivno pogodbo določen minimum, ki ga je dolžan izplačati delodajalec. V letih 2013 in 2014 se minimalna plača pojavlja kot minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost. Vendar, kot vidimo, v poznejših letih bodo zneska minimalne plače in najnižje osnove različna. Najbolj verjetno bo znesek osnove višji od minimalne plače. To pomeni, da bo potrebno zvišati osnove za obračun plač, ali pa obračunati prispevke od razlike do minimalne osnove. Kako obračunamo prispevke od razlike do minimalne osnove si lahko ogledate tukaj

 

Samozaposlene osebe

Leto 2013 in 2014 osnova je minimalna plača
Leto 2015 osnova je znesek 54% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP)
Leto 2016 56% PP
Leto 2017 58% PP
Leto 2018 60% PP

Najvišja osnova je 350% PP preračunane na mesec.

Osnova za plačilo prispevkov je zavarovalna osnova. Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec. Za zavarovance iz 15. člena tega zakona se tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove iz prejšnjega odstavka zniža za 25 %.
Prehodno znižanje dobička: v letu 2014 za -30%, v letu 2015 za -28%.

Družbeniki gospodarskih družb (delničarji)

V to skupino spedajo tisti družbeniki gospodarskih družb, ki niso zavarovani na drugi podlagi (zavarovalna osnova 40 in 112).

Leto 2013 osnova je najnižja pokojninska osnova
Leto 2014 osnova je minimalna plača
Leto 2015 65% PP
Leto 2016 70% PP
Leto 2017 75% PP
Leto 2018 80% PP
Leto 2019 85% PP
Leto 2020 90% PP

Najvišja osnova je 350% PP preračunane na mesec.

Osnova za plačilo prispevkov je zavarovalna osnova. Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec. Za dobiček se štejejo vsi prejemki, prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in dela.

Od kakšne osnove se plačujejo prispevki, v kolikor se zavarovanec prvič zavaruje na ta način, ali v primeru, da ni odločbe o odmeri dohodnine

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...