Kako dokažemo, da smo blago izvozili v drugo članico EU

Kako dokažemo, da smo blago izvozili v drugo članico EU

Vprašanje:
Blago smo prodali podjetju, ki deluje v eni od članic EU. Kupec je prevzel blago na našem sedežu in ga z osebnim avtomobilom odpeljal v svoje podjetje. Glede na to, da nimamo nobenega potrdila, da je blago prešlo državno mejo (tovorni list, ali kakšna druga prevozna listina), kako dokažemo, da smo blago izvozili v drugo članico EU?

Odgovor:
Dobava blaga v drugo državo EU je v Sloveniji oproščena DDV (na podlagi 46. člena ZDDV). vendar samo če so izpolnjeni sledeči pogoji:

-Pravica do razpolaganja na blagu mora biti prenesena iz dobavitelja na kupca.
-Na računu mora biti navedena veljavna ID številka kupca.
-Mora obstajati pisni dokaz, da je blago zapustilo ozemlje Slovenije.

Če eden od teh pogojev ni izpolnjen, se smatra da je šlo za dobavo znotraj Slovenije. Torej mora biti obračunan DDV. V zvezi z vprašanjem, je največji problem tretja točka. Tudi v tem primeru mora obstajati dokazilo o prehodu meje.

To področje ureja 79.člen Pravilnika o izvajanju ZDDV (PZDDV). V drugi in tretji točki tega člena je pojasnjeno, da v takem primeru uporabimo pisno izjavo o prevozu blaga v drugo državo članico, ki jo podpiše prejemnik blaga.

Izjava mora vsebovati sledeče podatke:

– ime in naslov dobavitelja;
– številka in datum računa za dobavljeno blago;
– ime, naslov in identifikacijska številka za DDV kupca;
– prevozno sredstvo, s katerim bo blago odpeljano, s številko prometnega dovoljenja;
– namembni kraj v drugi državi članici in navedba, da je kupec pripravljen slovenskemu davčnemu organu posredovati kakršne koli informacije glede namembnega kraja tega blaga.

O spremembah, ki veljajo za leto 2020 lahko preberete tukaj.

 

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Minimalna plača za leto 2023

Minimalna plača za leto 2023

V Uradnem listu 4/2023 izdanem dne 13.01.2023 je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določil novi znesek minimalna plača za l...