Kako izračunati priznano obrestno mero

V skladu s “Pravilnikom o priznani obrestni meri” (Ur.l. 141/06), je priznana obrestne mera za posojila med povezanimi osebami, vsota variabilnega dela obrestne mere za valuto, izražene v odstotkih, in pribitka, izraženega v bazičnih točkah.

Ena bazična točka znaša 1/100 odstotne točke, to je 0,01%.
Pribitek je sestavljen iz:
– Dela ki je povezan s ročnostjo zadolžitve
– Dela ki je povezan s kreditno oceno osebe, ki prejema posojilo

Pribitek za ročnost:

Do vključno 1 leta 0 bazičnih točk
Do vključno 5 let 3 bazične točke
Do vključno 10 let 5 bazičnih točk
Nad 10 let 6 bazičnih točk

Pribitek za kreditno oceno osebe:

Od AAA do A- 5 bazičnih točk
Od BBB+ do B- 20 bazičnih točk
Pod B- 200 bazičnih toč
Zavezanec, ki ni fizična oseba,
brez ocene
100 bazičnih točk
Zavezanec je fizična oseba* 75 bazičnih točk

*Uporablja tudi za določanje priznane obrestne mere, na podlagi katere se vrednoti boniteta, če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, v skladu s petim odstavkom 43. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06).

Primer izračuna priznane obrestne mere:

Posojilo v €, dano januarja 2007, ročnost 75 dni, ni kreditne ocene,

Variabilni del:……………………………3,725% (obr.mera za jan.2007 do vključno 3 mesece)
Pribitek za ročnost:……………………0,000% (za posojila do 1 leta pribitka ni)
Pribitek na kreditno oceno………….1,000% (0,01 x 100) 100 točk za zavezanca brez ocene
Skupaj:……………………………………4,725%

Posojilo v €, dano januarja 2007, ročnost 3 leta, ni kreditne ocene,

Variabilni del:……………………………4,0300% (obr.mera za jan.2007 za 12 mesecev)
Pribitek na ročnost……………………0,0300% (0,01 x 3) 3 točke za posojila do 5 let
Pribitek na kreditno oceno…………1,0000% (0,01 x 100) 100 točk za zavezanca brez ocene
Skupaj:…………………………………..5,0600%

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...