Kako ravnati v primeru, ko odpove elektronska blagajna zaradi izpada elektrike ali interneta?

Vprašanje:
Imamo program za vodenje blagajniškega poslovanja, ki ustreza vsem pogojem, ki jih postavlja trenutna zakonodaja. Torej zagotavlja revizijsko sled. Se pa je zgodilo, da je izpadla internetna povezava, ki je nujna z delovanje našega programa. Kako moramo ravnati v takem primeru?

Odgovor:
Po 31.01.2015 so začela veljati nova pravila v blagajniškem poslovanju. Že do tedaj je veljalo, da mora vsa programska oprema za spremljanje gotovinskega poslovanja, biti tako zasnovana, da je omogočena tako imenovana revizijska sled. Torej programska oprema mora onemogočati brisanje in popravljanje podatkov. Poleg tega mora biti omogočen izpis prometa, katerega lahko pošljemo na FURS, katerega ravno tako ni mogoče popravljati oz. brisati.

Novost pa je, da tisti, ki blagajniško poslovanje ne vodijo računalniško, morajo obvezno uporabljati vezane knjige računov. Vezane knjige računov lahko nabavite v knjigarnah. Pred prvo izdajo računa, morate vezano knjigo računov potrditi na FURS-u. To lahko storite preko eDavkov, kjer vpišete serijske številke vezane knjige, ali pa osebno odnesete knjigo na FURS.

Vezano knjigo računov morate obvezno uporabiti tudi v zgoraj navedenem primeru. Torej, v kolikor iz določenih razlogov ni možno uporabiti programsko opremo za spremljanje blagajniškega poslovanja, morate ravno tako uporabiti vezano knjigo računov. V kolikor imate več blagajn (več trgovin) mora vsako blagajniško mesto imeti svojo vezano knjigo računov.

Opozarjamo, da je na novo opredeljena definicija, kaj je to gotovinski promet. Gotovinsko plačilo po novem, je vsako plačilo računa izdanega za prodajo blaga in storitev, ki je delno ali v celoti plačan v gotovini. Plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci in drugi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na TRR (plačila z kreditno ali debetno kartico, čeki in pod).

Ta definicija je drugačna od pojasnila DURS iz januarja 2012, kjer so se nakazila preko kartic smatrala za negotovinsko plačilo.

Drugače, še vedno velja pravilo, da je plačilo blaga in storitev v gotovini za pravne osebe možno do zneska 420,00€. Za fizične osebe pa je omejitev 5,000,00€.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine