Kako še bolj izkoristimo program E-računi

Kako še bolj izkoristimo program E-računi

 

Današnji prispevek je namenjen uporabnikom programa E-računi. Program se neprekinjeno posodablja in dodajajo se nove možnosti, ki jih večina niti nima časa spoznati. Zato je namen današnjega članka, da vas seznanimo z eno od novosti, ki zelo olajša pridobitev informacij za odločanje. Zadeva je predvsem namenjena podjetnikom, ki se ne ukvarjajo z računovodstvom in potrebujejo tovrstne informacije. Gre za to, da sedaj lahko kar v osnovni maski lahko zlahka nastavimo poročila, ki nas zanimajo.

Kako nastavimo poročila?

Do sedaj, smo to lahko nastavljali preko menija “Nastavitve – Moje nastavitve”. V tem meniju smo izbrali možnosti nastavitve prve strani. Marsikdo teh nastavitev ni poznal oz. jih ni znal nastaviti. Sedaj je to poenostavljeno. Preprosto na osnovni maski kliknete na gumb “Dodaj pokazatelj”.

Ko kliknemo na ta gumb se prikaže sledeči meni:

Na levi strani vidimo posamezna področja, za katera se lahko kreirajo poročila. Ko kliknemo na posamezno poročilo, lahko izberemo, kam naj se poročilo postavi. Imamo na voljo levo, desno stran ali sredino.

Glede na to, bo poročilo pozicionirano v ustrezni stolpec. V kolikor niste prepričani, je mogoče najbolje, da vsa poročila pozicionirate na sredino. V kolikor pa je teh poročil več, je pametno, da jih razporedite del levo, del pa desno.

Katera poročila lahko izberem?

Čeprav je seznam poročil kar velik, priporočamo da si nastavite tista poročila, ki jih najbolj potrebujete.

Priporočamo sledeča poročila:

  • Prodaja – Izdani računi – fakturirano in od tega plačano v zadnjih 12 mesecev

Grafična ponazoritev prodaje po mesecih in plačil. S tem poročilom lahko plastično spremljamo realizacijo in jo primerjamo z planom in hkrati preverjamo plačevanje vaših terjatev. Kvaliteta poročila je odvisna od tega, kako pogosto dostavite izpiske iz TRR.
Če to počnete sproti, so tudi podatki pravilni. Če pa izpiske dostavljate bolj poredko, je poročilo neažurno in s tem neuporabno.

  • Nabava – Sezam obveznosti – sortirano po datumu zapadlosti

Razpredelnica, ki vam pokaže vaše dolgove po dnevih zapadlosti. Zajema zgolj tiste obveznosti, ki so vnesene v prejete račune. Ne vsebuje tiste obveznosti, ki ste jih ročno vnesli v plačilne naloge. Točnost poročila je odvisna od pravočasnosti dostave izpiskov.

  • – Terjatve in obveznosti – Seznam dolžnikov z največjo zamudo plačila (iz glavne knjige)

Razpredelnica, ki vam pokaže vaše terjatve po posameznih dolžnikih. Hkrati lahko spremljate tudi število dni zamude. V kolikor kliknete na “+” zraven imena dolžnika, si lahko ogledate tudi posamezne račune. Točnost poročila je odvisna od pravočasnosti dostave izpiskov.

  • Banka in denarni tok – Trenutno stanje na bančnih računih

V razpredelnici vidimo trenutno stanje na naših TRR. Če jih imamo več, vidimo stanje za vsakega posebej. Točnost poročila je odvisna od pravočasnosti dostave izpiskov.

  • Poslovni uspeh – Primerjava poslovanja med tekočim in preteklim poslovnim letom

V razpredelnici vidimo prihodke, odhodke ter dobiček oz. izgubo za določeno obdobje. Poročilo privzeto prikazuje 3 obdobja.

Preteklo leto od 01.01. do 31.12. (če ste poslovali v preteklem letu)

Preteklo leto od 01.01. do tekočega dneva

Tekoče leto  do 01.01. do tekočega dneva

S tem poročilom sproti opazujete vašo uspešnost poslovanja in ga primerjate z preteklim letom. Morate biti pozorni na dejstvo, da za pravilen prikaz podatkov morajo biti poknjiženi amortizacija, plače in drugi stroški, ki se ne izkazujejo med prejetimi in izdanimi računi (morebitni odpisi, časovne razmejitve in pod.). Zato pred tem preverite v računovodstvu, ali so te postavke poknjižene.

Na kateri datum se poročila kreirajo?

V pravilu se poročila kreirajo na pretekli dan. V kolikor želimo imeti tekoče podatke (npr. želimo vedeti stanje na TRR na današnji datum) lahko uporabimo sledečo izbiro:

Vsako poročilo ima v zgornjem desnem kotu tri izbire

Z klikom na levo ikono osvežimo podatke na današnji datum. Z klikom na sredinsko ikono skrijemo podatke (poročilo je še vedno na voljo – z ponovnim klikom na to ikono se znova pojavijo). Z klikom na desno ikono poročilo umaknemo iz namizja.

Seveda, poročil je še veliko. Če želite še kakšno drugačno poročilo, nas pokličite. Našli bomo najbolj ustrezno rešitev za vas.

 

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...