Kako ugotovimo nabavno vrednost osnovnega sredstva

Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se sestoji od:

– Nakupne vrednosti na dobaviteljevem računu
– Uvozne dajatve in ne­vrač­ljive nakupne dajatve. Med nevračljive nakupne dajatve se všteje tudi tisti davek na  dodano vrednost, ki se ne povrne.
– stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve.

 

Nabavna vrednosti neopredmetenega osnovnega sredstva se sestoji od:

– Nakupne vrednosti na dobaviteljevem računu
– Uvozne in nevračljive nakupne dajatve po odštetju trgovinskih in drugih popustov
– Vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja sredstva za nameravano uporabo.
– Stroški izposojanja do nastanka neopredmetenega sredstva.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Minimalna plača za leto 2023

Minimalna plača za leto 2023

V Uradnem listu 4/2023 izdanem dne 13.01.2023 je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določil novi znesek minimalna plača za l...