Kako ugotovimo nabavno vrednost osnovnega sredstva

Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se sestoji od:

– Nakupne vrednosti na dobaviteljevem računu
– Uvozne dajatve in ne­vrač­ljive nakupne dajatve. Med nevračljive nakupne dajatve se všteje tudi tisti davek na  dodano vrednost, ki se ne povrne.
– stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve.

 

Nabavna vrednosti neopredmetenega osnovnega sredstva se sestoji od:

– Nakupne vrednosti na dobaviteljevem računu
– Uvozne in nevračljive nakupne dajatve po odštetju trgovinskih in drugih popustov
– Vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja sredstva za nameravano uporabo.
– Stroški izposojanja do nastanka neopredmetenega sredstva.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine