Kakšne olajšave nas pričakujejo pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022

Kakšne olajšave nas pričakujejo pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022

V Uradnem listu 172/21 je objavljena Sprememba zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Zakon je objavljen 29.10.2021 in Velja od 13.11.2021. Prinaša pa spremembo olajšav, ki  se začnejo  uporabljati z 01.01.2022.

Pri obračunu davka iz dohodka za leto 2022 bodo po novem veljale sledeče spremembe:

Dolgoročne rezervacije

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi bodo že ob oblikovanju priznane v celoti. Ostale rezervacije (rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, rezervacij za reorganizacijo, rezervacij za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb) pa se priznajo zgolj v višini 50% zneska, tako kot do sedaj.

Terjatve do kupcev v insolvenčnih postopkih

Odpis terjatve je možen za vse terjatve, ki jih prijavite v postopkih prisilne poravnave in stečajnih postopkih. Do sedaj so bile priznane šele na podlagi pravnomočnega sklepa  sodišča o zaključenem stečajnem postopku, ali potrditvi prisilne poravnave.

Reprezentanca

Stroški reprezentance in stroški nadzornih svetov so priznani v višini 60% (do sedaj 50%).

Donacije

Donacije za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke , religiozne in splošno koristne namene bodo v letu 2022 priznane do višine 1% obdavčenega prihodka (do sedaj 0,3%).

Donacije za kulturne namene, športne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, bodo priznane v višini 0,2%, tako kot do sedaj.

Na novo se določi  donacija za financiranje izvajalcev programa vrhunskega športa v višini 3,8% obdavčenega prihodka.

Nove olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Znesek olajšave je v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove. Vlaganja iz tega odstavka so vlaganja v:

  1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;
  2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Ta olajšava se izključuje z ostalimi olajšavami za investiranje po 55. členu (investicije v osnovna sredstva in razvoj).

Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Če imate vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela lahko znižate davčno osnovo v višini 80% povprečne plače v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela (do sedaj 20%).

(Vir slike: Pixabay)

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...