Katere osebe so tiste, ki niso zavarovane na drugi podlagi

Z 01.01.2014 začne veljati 18. člen ZPIZ-2, ki določa način zavarovanja oseb, ki na podlagi kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo.

In kaj dejansko sodi v kategorijo drugega pravnega razmerja?

– To so dela na podlagi podjemnih, avtorskih ali drugi pogodb civilnega prava
– Dela prokurista ali poslovodne osebe po predpisih o gospodarskih družbah;
– Dela na podlagi imenovanja v organe kapitalske ali osebne družbe, fundacije, zavoda, zadruge, zbornice, lokalne skupnosti ali druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava;
– Dela na podlagi imenovanja za stečajnega upravitelja, likvidacijskega upravitelja ali upravitelja prisilne poravnav.
– Dela na podlagi vpisa v register sodnih izvedencev ali sodnih cenilcev.

V kolikor izplačujete katero od zgoraj navedenih vrst del, morate preveriti, ali izvajalec izpolnjuje sledeče pogoje:

– Izvajalec ni uživalec pokojnine,
– Izvajalec ne opravlja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov preko študentskih servisov,
– Izvajalec ni obvezno zavarovan
– Izvajalec je obvezno zavarovan s krajšim delovnim/zavarovalnim časom.

V kolikor izvajalec  izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, izplačevalec mora obvezno obračunati in plačati prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kako v takem primeru obračuna prispevke poglejte tukaj:

POZOR!
Kot je že rečeno izplačevalec mora preveriti ali izvajalec izpolnjuje pogoje. Podatke o tem izplačevalcu mora dostaviti prejemnik honorarja.

V kolikor gre za upokojenca svoj status lahko dokaže s kartico upokojenca. V ostalih primerih, za namen dokazovanja o vključenosti v obvezno zavarovanje in o delovnem/zavarovalnem času, lahko zavarovanec pridobi sam izpis obdobij zavarovanja pri Zavodu. Lahko pa izplačevalca pisno pooblasti, da te podatke pridobi zanj.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...