Kdaj in kako lahko zahtevamo znižanje akontacije DDPO?

Kdaj in kako lahko zahtevamo znižanje akontacije DDPO?

Ena od obveznosti podjetja je plačevanje akontacije davka iz dohodka pravnih oseb (DDPO). Akontacija izračunamo na podlagi davčnega obračuna za preteklo leto, tako da davčno osnovo za predhodno davčno obdobje pomnožimo z stopnjo, ki velja za tekoče davčno obdobje. Ampak, kako ravnati v primeru, ko se naši poslovni rezultat korenito zmanjša in relativno visoka akontacija davka vpliva na likvidnost in poslovanje. Torej, kdaj in kako lahko zahtevamo znižanje akontacije DDPO?

Akontacije se plačujejo z domnevo, da je poslovanje koliko toliko stabilno in da bodo plačane akontacije odražale tudi ustvarjen dohodek. Vendar iz različnih razlogov, lahko pride do spremembe poslovanja in posledično nižjih prihodkov in s tem do manjšega dohodka. V primeru drastične spremembe (izguba stranke, nastop porodniškega dopusta, dolgotrajne bolniške, ali pa enkraten posel v preteklem letu, ki je vplival na povečanje davčne osnove) lahko zaprosimo za zmanjšanje akontacije davka.

Sprememba akontacije davka iz dohodka pravnih oseb je urejena v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) in sicer v 371. členu

V istem zakonu je urejena tudi sprememba akontacije dohodnine za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Zadeva je opisana v 299. členu zakona in smiselno je urejena podobno kot sprememba akontacije pri pravnih osebah.

Davčni zavezanec, katerega davčna osnova za tekoče davčno obdobje se razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno obdobje, lahko od davčnega organa zahteva spremembo višine akontacije. Davčni zavezanec vloži zahtevo najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije.

Akontacija dospe v plačilo zadnjega dne meseca na katerega se nanašajo. Moramo pa plačati do  10. v mesecu, ki sledi. Torej, če želimo oddati zahtevo za zmanjšanje akontacije za mesec oktober (zapade 31.10.), moramo oddati zahtevo najpozneje do 30.09. Več o plačevanju akontacij davka smo pisali tukaj.

Zahteva za znižanje akontacije se sestavi v obliki dopisa. V dopisu navedemo oceno pričakovanih prihodkov oz. davčne osnove, ter novo akontacijo davka. Poleg tega opišemo dejstva zaradi katerih zahtevamo zmanjšanje davčne osnove. Dopisu je potrebno priložiti:

  • davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge, v katerem davčni zavezanec navede dejanske podatke za tekoče davčno leto do dneva vložitve zahteve za znižanje akontacije
  • Bilanco stanja za tekoče davčno obdobje
  • Izkaz poslovnega izida za tekoče davčno obdobje
  • Oceno davčne osnove za tekoče davčno leto
  • Oceno izkaza poslovnega izida za tekoče davčno leto
  • Obrazložitev in dokazila za spremembo davčne osnove.

Dopis in vse ostale priloge dostavimo na eDavke kot Lastni dokument (NF-LD).

(Vir slike: Pixabay)

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...