Metode amortiziranja (SRS 1.18)

– Metoda enakomernega časovnega amortiziranja, (davčno priznana)
– Metoda pa­dajočega amortiziranja,
– Metoda proizve­denih enot.

Uporabljena metoda amortiziranja odseva ocenjeni vzorec pojavljanja gospodarskih koristi iz opredmetenega osnovnega sredstva. Če vzorca ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se uporabi metoda enakomernega časovnega amortiziranja.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine