Minimalna plača za leto 2023

Minimalna plača za leto 2023

V Uradnem listu 4/2023 izdanem dne 13.01.2023 je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določil novi znesek minimalna plača za leto 2023.

In sicer je minimalna plača za leto 2023 1.203,36.

Minimalna plača za leto 2023 je določena z “Zakonom o spremembah Zakona o minimalni plači ZMinP-B”.  V 3. členu zakona je določeno:

(1) Minimalna plača se določi kot seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 % ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost za delavca, ki v davčnem letu, v katerem se določi višina minimalne plače, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen minimalne plače in regresa, določenega z zakonom, nima drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave.

(2) Upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti se lahko minimalna plača določi v znesku, ki je višji od zneska iz prejšnjega odstavka.

(3) Znesek iz prejšnjega odstavka ne sme biti višji od seštevka zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 40 % ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost za delavca, ki v davčnem letu, v katerem se določi višina minimalne plače, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen minimalne plače in regresa, določenega z zakonom, nima drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave.«.

Zelo pomembno je, da minimalna plača ne vključuje dodatkov, kot so minulo delo, nadure in ostale dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi in kolektivnimi pogodbami. Del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo, ali pogodbo o zaposlitvi, od 1. januarja 2020 se več ne všteva v minimalno plačo, ampak se  k njej prišteva.

Minimalna plača bo veljala za vsa izplačila za januar 2023. Podrobnosti vam bomo sporočali tukaj.

Minimalna pokojninska osnova za januar in februar ostane nespremenjena  in sicer 1.181,75€. Ravno tako velja za samozaposlene (več o tem tukaj).

Namreč v skladu z   410. členom ZPIZ-2, je minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za leto 2023 določena v višini 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP).  Ker bo ta podatek znan šele v mesecu marcu, začasno velja osnova iz leta 2021 (1.969,59 x 60% = 1.181,75€). V marcu bo znana tudi nova osnova za leto 2023.

(Vir slike: Pixabay)

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...