Odvisnost s.p. od enega podjetja – ekonomsko odvisne osebe

Odvisnost s.p. od enega podjetja

Po zadnjih podatkih pridobljenih na spletni strani SURS imamo v Sloveniji 123.000 samozaposlenih, kar predstavlja 12,5% delovno aktivnega prebivalstva. Večina teh samozaposlenih nikogar ne zaposluje, okoli 5% pa jih dela samo za eno stranko. – Slednje lahko opredelimo kot ekonomsko odvisne osebe. V nadaljevanju sledi opredelitev in obrazložitev, kdaj s.p. lahko nastopa kot ekonomsko odvisna oseba in kdaj bi se moral v podjetju zaposliti.

Prikrito delovno razmerje?

V praksi se pogosto pojavlja, da s.p. dela za naročnika, kot da bi k njemu hodil v službo t.i. prikrito delovno razmerje. Redno delo preko s.p. ni zakonito in če obstajajo elementi delovnega razmerja, je potrebno delavca zaposliti preko pogodbe o zaposlitvi. FURS večkrat opozarja na to, zato je verjetnost za inšpekcijski pregled visoka. Gre za to, da je obdavčitev fizične osebe, ki opravlja dejavnost in je tudi res v tako imenovanem neodvisnem razmerju, drugačna od obdavčitve posameznika, ki ima dohodek iz zaposlitve, torej iz odvisnega razmerja. Sankcija je predvidena za delodajalca.

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano  opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

Bistveni elementi delovnega razmerja:

  1. Prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca
  2. Plačilo za delo
  3. Osebno delo
  4. Delo se opravlja v delovnih prostorih delodajalca
  5. Delo se opravlja v delovnem času, ki velja za ostale zaposlene
  6. Delavec uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja (potrošni material, računalnik, službeni avto in pod.)
  7. Delo se opravlja po navodilih in pod nadzorom delodajalca

 

Ekonomsko odvisna oseba

Razlikovati je potrebno med prikritim delovnim razmerjem in ekonomsko odvisno osebo. Po Zakonu o delovnih razmerij (ZDR-1) 213. člen navaja, da je ekonomsko odvisna oseba samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti, ter sama ne zaposluje delavcev. S.p. pa najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika. Se pravi zakon dovoljuje delo samo za enega naročnika, vendar pod določenimi pogoji, ki jih dodatno navaja 214. člen. In sicer se ekonomsko odvisni osebi (če z zakonom ni drugače določeno)  zagotovi omejeno pravno varstvo o:

–prepovedi diskriminacije,
–zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov,
–prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov,
–zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov,
–uveljavljanju odškodninske odgovornosti.

Statusa ekonomsko odvisne osebe pa ni možno dobiti kar avtomatsko. Po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta je potrebno obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, s pomočjo katerih je možna presoja ekonomske odvisnosti. FURSu ne javljamo statusa ekonomsko odvisne osebe, razen v primeru inšpekcijskega nadzora.
Oseba, ki izpolnjuje pogoje ekonomsko odvisne osebe deluje v skladu z zakonom in ne štejejo kot delavci v delovnem razmerju.

 

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...