Ostala neobdavčena povračila stroškov v letu 2023

Ostala neobdavčena povračila stroškov v letu 2023

V Uradnem listu 162/22 je izšla “Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja”. V uredbi so objavljeni novi zneski za ostala neobdavčena povračila stroškov v letu 2023. Uredba je spremenila zneske dnevnic, terenskih dodatkov in ostalih izplačil, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Nekatera izplačila veljajo od 01.01.2023, druga pa se začnejo uporabljati za izplačila za januar 2023.  Pri vsakem izplačilu bomo sproti navedli od kdaj veljajo.

Dnevnice

6-8 ur 9,69€ (prej 7,45€)

8-12 ur 13,88€ (prej 10,68€)

12-24 ur 27,81€ (prej 21,39€)

Veljajo za izplačila za januar 2023

Terenski dodatek       5,84€ na dan (prej 4,49€ na dan)

Velja za izplačila za januar 2023

Nadomestilo za ločeno življenje      434,00€  (prej 334,00€)

Velja za izplačila za januar 2023

Jubilejne nagrade

za 10 let delovne dobe 30% povprečne letne plače zaposlenih

za 20 let delovne dobe 45% povprečne letne plače zaposlenih

za 30 let delovne dobe 60% povprečne letne plače zaposlenih

za 40 let delovne dobe 75% povprečne letne plače zaposlenih

Velja za izplačila po 01.01.2023

Odpravnine ob upokojitvi      300% povprečne letne plače zaposlenih

Velja za izplačila po 01.01.2023

Solidarnostna pomoč

v primeru smrti delojemalca ali njegovega

družinskega člana         5.000,00€ (prej 3.443,00€)

v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni

delojemalca ter elementarne nesreče ali

požara, ki prizadene delojemalca         2.000,00€ (prej 1.252,00€)

Velja za izplačila po 01.01.2023

Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

15% povprečne letne plače zaposlenih  (prej 172,00€)

Velja za izplačila za januar 2023

Več o tem lahko vidite tudi na naši spletni strani

(Vir slike: Pixabay)

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...