Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. za leto 2021

Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. za leto 2021

Samostojni podjetniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost in v obvezno zavarovanje niso vključeni na podlagi te dejavnosti, ampak na drugi podlagi (najbolj pogosto na podlagi delovnega razmerja) se štejejo za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic. V praksi jih imenujemo popoldanski s.p.

Takšne osebe so sicer zavarovane po osnovni podlagi in tam plačujejo socialne prispevke. Vendar tudi tukaj morajo plačevati določene prispevke. Namreč te osebe so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Ti prispevki so pavšalni in jih določamo na sledeči način:

Prispevek za ZZ za poškodbe pri delu in poklicne bolezni se določi v višini 0,53% od povprečne bruto plače v RS za mesec oktober preteklega leta. Ker je v mesecu oktobru 2020 povprečna plača bila 1.821,44€, je znesek pavšalnega prispevka od 01.01.2021 v višini 9,65€

Dodatni prispevek za ZZ brez pravic iz tega naslova. Se določi v višini 25% od povprečne bruto plače v RS za mesec oktober preteklega leta. In sicer je stopnja 6,36%. Ker je povprečna plača v oktobru 2020 bila 1,821,44, znesek izračunamo 1.821,44 x 25% x 6,36%.
Znesek pavšalnega zneska je 28,96€.

Prispevek za PIZ za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Z linkom pridete do lanskoletnega sklepa, ki pa bo veljal do marca letošnjega leta (pokriva obdobje od aprila tekočega koledarskega leta do marca naslednjega leta).

V kolikor zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (na začetku, ali koncu opravljanja dejavnosti), se plača polovičen znesek prispevka.

Ker še nimamo novega sklepa za leto 2021 (znan bo predvidoma konec marca 2021), velja lanskoletni. Zato je znesek prispevka 36,56€.

Tabela pavšalnih prispevkov (veljavnost prvo trimesečje 2021)

Prispevek Znesek TRR – sklic
Prispevek za PIZ 36,56€ 011008882000003  sklic 19 DŠ-44008
Prispevek za ZZ pošk.pri delu 9,65€ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prispevek za ZZ brez pravic 28,96€ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Skupaj prispevek za ZZ 38,61€  011008883000073  sklic 19 DŠ-45004*
Skupaj prispevki 75,17€

* Prispevka se plačata v enem znesku.

Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vroči zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Prispevke za socialno varnost mora zavezanec plačati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če v sistem eDavki ni bil odložen POPSV, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

(Vir slike: Pixabay)

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...