Pod katerimi pogoji lahko ostanem normiranec?

Pogoji pri ugotavljanju davčne osnove normirancev

Če opravljamo dejavnost, moramo vedeti, na kakšen način bomo ugotavljali davčno osnovo. Svojo odločitev moramo najaviti že ob registraciji podjetja ali najpozneje v osmih dneh od registracije podjetja. Davčno osnovo iz dohodka od dejavnosti lahko ugotavljamo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. V članku se bomo posvetili dejanskim prihodkom in normiranim odhodkom.

OMEJITVE PRI UGOTAVLJANJU DAVČNE OSNOVE PO NORMIRANIH ODHODKIH

Zavezancem, ki upoštevajo normirane odhodke, ni potrebno voditi knjigovodstva, temveč le poenostavljene evidence. Zato nas ne zanimajo stroškovni računi, potni nalogi ipd., saj normirani odhodki prestavljajo 80% dejanskih prihodkov. V skladu z Zakonom o dohodnini  (ZDoh-2; 48.člen) zavezanci lahko priglasijo ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki, če:

– V davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 eur ali,
– Če v davčnem letu pred tem davčnim letom , njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 100.000 eur in je bila pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Konkretno to pomeni, v kolikor ste popoldanski s.p.,  je meja 50.000,00€ (nosilec je zavarovan v drugem podjetju, po neki drugi osnovi). V kolikor pa gre za pravi s.p. (nosilec dejavnosti je zavarovan preko s.p., kot samozaposlen) pa je meja 100.000,00€

Če zavezanec na novo pričenja z opravljanjem dejavnosti v drugi polovici leta (njegovo prvo davčno leto), lahko priglasi ugotavljanje davčne osnove po normiranih odhodkih v prvem in drugem davčnem letu.

DODATNI POGOJI po 01.01.2018

– V prihodke se vštevajo tudi prihodki povezanih oseb (družinski člani, vključno z brati in sestrami, osebe, ki imajo v lasti neposredno ali posredno najmanj 25%). Torej seštevajo se prihodki zavezanca in povezanih oseb. V primeru, da ima zavezanec več podjetij, je potrebno upoštevati vse prihodke podjetij, razen v primeru, da normiranec lahko pojasnil obstoj več podjetij in da njegov glavni namen oziroma eden od glavnih namenov ni izigravanje sistema. Prihodki povezanih oseb se ne bodo avtomatično seštevali, je pa potrebno povezane osebe opredeliti v letnem Obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Primer: Mož ima podjetje X d.o.o., žena ima Y normirani s.p. Oba delujeta v isti dejavnosti in npr.: mož je del dejavnosti prenesel na ženo. Žena bo morala pri obračunu upoštevati moževe prihodke, saj se štejeta za povezani osebi.

– Povprečje prihodkov zavezancev v dveh zaporednih davčnih letih ne sme preseči 150.000 eur oziroma v dveh zaporednih letih skupno ne smejo preseči 300.000 eur.

Primer 1: Zavezanec v prvem davčnem obdobju ustvari 300.000 eur prihodkov. Ker gre za prvo davčno obdobje in še nimamo povprečja dveh davčnih let, normirancu še ni potrebno izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove po normiranih odhodkih.

Primer 2: Zavezanec posluje že od leta 2017 in ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov; ustvari 210.000 eur prihodkov v letu 2017. V letu 2018 bo ustvaril 100.000 eur prihodkov. V 2019 bo moral izstopiti iz sistema normiranih odhodkov, ker povprečje presega 150.000 eur. Čeprav spremembe veljajo šele od 01.01.2018, je potrebno upoštevati že pretekla leta poslovanja.

– Dodana je absolutna zgornja meja normiranih priznanih odhodkov, in sicer ne več kot 40.000, v primeru če njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 eur. Oziroma 80.000 eur, če je bila v davčnem obdobju, pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Primer: Zavezanec v davčnem obdobju zasluži 70.000 eur prihodkov. Priznanih mu je samo 40.000 eur odhodkov, čeprav 80% prihodkov znaša 56.000 eur odhodkov.

V kolikor zavezanci ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, so zavezani ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih.

 

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...