Pojasnilo v zvezi z spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposlenih oseb

Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. In sicer, v kolikor v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 sklenete pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, za prvih 24 mesecev zaposlitve ste oproščeni plačila vseh prispevkov za socialno varnost delodajalca.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:

1. Zadnje tri mesece, pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo, niste začeli postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi

2. Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo, ni bilo blokad transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni

3. V zadnjih šestih mesecih, pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo, ste redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim. Ta pogoj je izpolnjen le v primeru, v kolikor stev zadnjih šestih mesecih svojim zaposlenim plače izplačali do roka za izplačilo, ki je zanj določen v delovno pravnih aktih ter obvezne prispevke iz tega naslova poravnali v zakonskem roku. Zamudo predstavlja vsaka prekoračitev roka.

4. Delodajalec ne sme pred potekom 24 mesecev zaposlitve odpovedati pogodbo o zaposlitvi. V kolikor to stori, mora plačati vse prispevke za socialno varnost za celotno obdobje zaposlitve te osebe.

Ker obstaja več spodbud za zaposlovanje za nedoločen čas, se te medseboj izključujejo. Izberete tisto, katera je za vas bolj ugodna.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...