Vnesite kodo seje in kliknite na Poveži
 
 
 

Pogoji uporabe

Stranka soglaša, da se pri izvajanju pomoči na daljavo uporablja program ISL light.

Stranka vstopa prostovoljno v sistem pomoči na daljavo s tem, ko vnese kodo seje, ki jo pridobi od CONVEX d.o.o., Ljubljana. Koda seje je unikatna številka. ki velja samo za to sejo in se z končanjem seje ne more uporabiti še enkrat. Pri tem se smatra, da je stranka seznanjena s pogoji uporabe pomoči na daljavo.

Stranka lahko kadarkoli prekine posredovanje na daljavo in tako onemogoči svetovalcu nadaljevanje podpore.

V času izvajanja storitve, mora biti predstavnik stranke prisoten pri računalniku na katerem se izvaja pomoč na daljavo. Primarna komunikacija svetovalca in stranke je telefon.

Družba CONVEX d.o.o., Ljubljana se zavezuje, da vse osebne podatke, na katere naključno naleti v procesu pomoči na daljavo, varoval kot poslovno skrivnost. Podatke ne bo uporabljala sama in jih ne bo prenašala na tretje osebe, tretje države, ter jih obdelala tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovljena ustrezna varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo.

Pomoč na daljavo je plačljiva storitev, razen za pogodbene stranke CONVEX d.o.o., Ljubljana. Storitev se zaračunava za vsak začeti 15-minutni interval. Čas svetovanja je viden na zaslonu v zgornjem desnem kotu.

Po končanem svetovanju, program ponudi okno, v katerega stranka vpiše oceno dela svetovalca v skladu s politiko quality managmenta in pošlje. Ocene so:
»Zelo zadovoljen«, »Zadovoljen« in »Nisem zadovoljen« (opis zakaj).