Poročanje o potnih nalogih in drugih dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo po 01.04.2014

Z 01.01.2014 moramo na REK -1 obrazcu poročati tudi o izplačilih povračil stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. In sicer poročamo o sledečih izplačilih:

1. Kilometrine
2. Dnevnice
3. Prevoz na delo
4. Prehrana med delom
5. Stroški vezani na potne naloge (gorivo, cestnine, parkirnine)

Stroški, ki so navedeni pod zap. 5, morajo biti prikazani na potnem nalogu, ne glede na to, ali so plačani z gotovino, ali poslovno kartico podjetja, ali pa osebno kartico delavca.

V kolikor se za službeno pot uporablja službeni avtomobil, se povračila stroškov vezana na službeni avto ne vpisujejo v REK obrazec.

V kolikor so določeni stroški plačani direktno izvajalcu (npr. hotel ali letalski prevoznik), ravno tako poročate v REK obrazcu.

V kolikor se izplača akontacija potnih stroškov, o njej poročate v mesecu, ko je bila izplačana. Ko je službena pot dejansko opravljena, se poroča zgolj o razliki med akontacijo in dejanskim obračunom (v kolikor je izplačan).

O teh izplačilih lahko poročate skupaj z obračunom plače, ali pa ločeno Poročamo tudi za stroške plačane direktno izvajalcu.

 

V kolikor o izplačilih poročate ločeno od obračuna plače, to storite tako, da na zbirnem REK-1 obrazcu izpolnite le podatke o izplačevalcu, številu prejemnikov dohodka in označite vrsto dohodka 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo.
Od 01.04.2014 to storite najkasneje do konca meseca, ki sledi mesecu v katerem so bili izplačani (sprememba pravilnika objavljena v Ur.l. 22/14)Primer: potne stroške ste izplačali 23.4.2014. O tem poročate do konca meseca maja 2014.
Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...