Povračilo stroškov goriva za službena vozila v primeru ko delodajalec ne pokriva stroške goriva za privatne vožnje

Kako ravnati ko zaposleni uporabljajo službene avtomobile tudi za privatne namene in ne pokrivate stroške goriva za privatne vožnje. Vseeno pa želite povrniti stroške goriva za službene vožnje.

V takem primeru je najbolje sorazmerno razdeliti stroške goriva glede na delež kilometrov službenih poti v celotni kilometrini. To pomeni, da zaposleni mora vestno voditi evidenco o opravljenih kilometrih in kilometrino deliti na službeno in privatno.

Predpogoj je, pravilno izstavljen potni nalog iz katerega mora biti razvidna odobritev delodajalca za to vrsto prevoza. Obračun stroškov goriva mora biti narejen na podlagi verodostojnih listin (računov za gorivo).

Pri obračunu uporabite podatke o povprečni porabi goriva za določen tip vozila, prevoženih kilometrih za službene namene (razvidno iz potnega naloga), ter podatke o strošku goriva (razvidno iz računa za gorivo).

Tako obračunana povračila stroškov za gorivo so tudi v skladu z tretjo točko 44. členom Zakona o dohodnini ZDoh-2 (Ur.l. RS 13/11 – UPB7) in  5. členom Uredbe o davčni obravnavi povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur.l. RS 140/06, 76/08) in so neobdavčena.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Minimalna plača za leto 2023

Minimalna plača za leto 2023

V Uradnem listu 4/2023 izdanem dne 13.01.2023 je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določil novi znesek minimalna plača za l...