Klasično izvajanje računovodskih storitev

Klasično izvajanje računovodskih storitev je primerno za manjša storitvena podjetja, ki nimajo potrebe za blagovne oz. materialne evidence. Glede na dogovor, stranke same dostavljajo potrebno dokumentacijo, ali pa dokumente skenirajo in pošiljajo v elektronski obliki. Pri tem uporabljamo vse zmožnosti, ki jih programska oprema, ki jo uporabljamo omogoča.

 

Še več, stankam lahko omogočimo da izstavljajo profesionalne račune, ali pa izstavljajo potne naloge, s tem, da jim omogočimo souporabo programske aplikacije v oblaku. Glej Možnost souporabe programske aplikacije. S tem popolnoma izbrišemo mejo med tem načinom vodenja računovodstva in e-računovodstvom. Stranke se lahko odločijo za ta korak kadarkoli.

Mi vam ponujamo naše storitve v sledečem obsegu:

1. Svetovanje, organizacija, nadzor pri vodenju poslovnih knjig
2. Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
3. Knjiženje transakcijskega računa
4. Sestavljanje letnih in medletnih računovodskih izkazov kot so: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja.
5. Sestavljanje davčne bilance
6. Obračun in knjiženje DDV (mesečno ali trimesečno)
7. Obračun, kontrola in knjiženje obračuna plač, ali obračun prispevkov za zasebnika
8. Obračuni osnovnih sredstev (spremljanje registra OS, obračuni amortizacije, nova OS in pod.)
9. Osnovno računovodsko – davčno svetovanje preko e-pošte ali telefona
10. Obveščanje o novostih na področju računovodstva, davkov in poslovanja (Convex Privilege Club)
11. Vodenje spletnega arhiva prejete dokumentacije (digitalni arhiv) – opcijsko

 

V skladu z tem, smo za naše stranke razvili večje število paketov naših storitev, ki so odvisni od velikosti podjetja in števila dokumentov, ki nastanejo v poslovnem procesu. Tako vsako podjetje lahko najde ustrezen produkt zase.

 

Svojim strankam smo na voljo po telefonu. Prav tako lahko stranke zastavijo vprašanja po emailu. Lahko pa posredujemo tudi po internetu preko storitve “Pomoč na daljavo “. Tovrstni kontakti so tudi zelo zaželeni, ker tako lahko odpravimo marsikatero težavo že takoj na začetku.Ne pozabimo še na Convex Privilege Club preko katerega enkrat ali večkrat mesečno po elektronski pošti posredujemo pomembne informacije, ki lahko vplivajo na vaše poslovanje.