Računovodsko svetovanje in nadzor - Računovodja svetovalec

1. Komu je storitev namenjena?

Storitev je namenjena večjim podjetjem, ki pri svojem poslovanju potrebujejo drugačen pristop pri izvajanju računovodskih storitev kot manjša podjetja. Število dokumentov pri takšnih podjetjih je lahko ogromno. Poleg tega,  pojavljajo se potrebe po vodenju materialnih oz. blagovnih evidenc.

Takšna podjetja potrebujejo kvalitetne informacije takoj, in ne šele pojutrišnjem. To je pri klasičnem izvajanju računovodskih storitev skoraj nemogoče.

Pri tem načinu izhajamo iz dejstva, da mora vsako podjetje na tak ali drugačen način spremljati svoje poslovanje. Tovrstna podjetja že imajo zaposlene ljudi v administraciji, komerciali, skladiščih, trgovinah. Potrebujejo pa računovodskega svetovalca, ki bi ustrezno organiziral, svetoval in nadzoroval po računovodski plati celotno poslovanje podjetja.

Zato smo pri CONVEX d.o.o. razvili storitev Računovodja svetovalec. Storitev partnerstva, ki izboljšuje vaše poslovanje.

 

2. In v čem partnerstvo s podjetjem CONVEX d.o.o. izboljšuje vaše poslovanje?

Pri CONVEX d.o.o. uporabljamo kot programsko podporo napredne programske pakete za spremljanje poslovanja (AccountingBox, E-računi, Datalab Pantheon, ).  Stranka programsko opremo uporablja  v oblaku (glej e-računovodstvo). To omogoča, da stranka sama vnaša svoje podatke in vodi svoje evidence, katere potrebuje za svoje poslovanje.

Stranka vse potrebne podatke dobi takoj. To je mogoče zaradi tega, ker se dokumenti vnašajo samo enkrat, in to na sedežu  podjetja.

Torej odpadejo večkratne evidence, prenašanje fasciklov, čakanje na podatke in posledično napačne poslovne odločitve. Poleg tega omenjeni programski paket zaradi programskih rešitev ponuja vrsto prednosti, katere lahko podjetniki s pridom izkoriščajo.

In sicer:

Z omenjenim programskim paketom se pogovarjate v svojem jeziku in ne v računovodskem jeziku. To vam omogoča, da ga zelo hitro osvojite in izkoristite vse njegove zmožnosti.

Z ustreznimi nastavitvami lahko knjigovodske evidence vodi tudi oseba, ki ni izobražena na računovodskem področju.

Pregleden sistem menijev vas dobesedno vodi skozi vaše poslovanje.

Ogromno število poročil vam posreduje izčrpne informacije o vašem poslovanju.

 

3. Ali še potrebujete računovodjo?

Seveda ga potrebujete. Zato pa smo mi tukaj, vendar naša vloga ni več vloga vnašalca podatkov, ampak je zdaj  naša vloga izobraževalna in svetovalna. Pri začetnih nastavitvah je celo neizogibna.

 

4. Način dela

Pred pričetkom dela mi ustrezno nastavimo program in ga ustrezno prilagodimo na potrebe in zahteve stranke. Poleg tega  poučimo delavce naročnika, kako je potrebno delati s programom.

Stranka praktično takoj lahko začne delati s programom. Vnaša dospele fakture, izdaja fakture, vodi blagajno, obračunava potne naloge. Ker je program tako zastavljen, se v ozadju dogajajo knjigovodske vknjižbe, vodi blagovna evidenca  in evidenca DDV. V kolikor stranka uporablja elektronsko bančništvo, nastavimo tudi avtomatski izvoz plačilnih nalogov v e-banko in uvoz izpiskov.

Enkrat ali večkrat na mesec (odvisno ovelikosti podjetja in zahtevnosti poslovanja) obiščemo stranko in izvedemo standardizirane kontrole podatkov in poslovanja. Tekom obiska tudi izvajamo računovodsko in davčno svetovanje ter svetovanje glede boljše uporabe programa.

V primeru problemov smo strankam na voljo tudi po telefonu. Lahko pa posredujemo tudi po internetu preko storitve “Pomoč na daljavo “. Tovrstni kontakti so tudi zelo zaželeni, ker tako lahko odpravimo marsikatero težavo že takoj na začetku.

Strankam tudi posredujemo pomembne informacije, ki lahko vplivajo na poslovanje preko storitve Convex Privilege Club. Enkrat ali večkrat na mesec po elektronski pošti pošiljamo obvestila vsem strankam, ki so računovodske stranke Convex-a. Seznam obvestil in njihova vsebina so dostopni tudi na naši spletni strani.