Regres za letni dopust

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je ena od najbolj aktualnih zadev v zadnjem času. Zato vam podajamo par napotkov v zvezi s izplačili regresa.

Regres in letni dopust

Najprej moramo vedeti, da sta regres in letni dopust tesno povezana. Namreč, pravica do regresa je vezana na pravico do dopusta. Pravico do dopusta pridobite po 6 mesecih zaposlitve. Do tedaj ima vsak delavec pravico do 2 dni dopusta na vsak mesec zaposlitve. Ravno tako ima pravico do sorazmernega dela regresa in sicer 1/12 letnega regresa za vsak mesec zaposlitve. Zakon o delovnih razmerjih 131. člen.

Do kdaj moramo izplačati regres

Delodajalci so dolžni regres izplačati najpozneje do 01.07., oz. do 01.11. v kolikor imajo likvidnostne težave. Če ste med letom zamenjali delodajalca, vsak delodajalec izplača zgolj sorazmerni delež regresa. Pri tem novi delodajalec ni dolžan izplačati regres za tisto obdobje, ko delavec ni bil zaposlen pri njemu. Zaželeno je, da stari delodajalec izstavi potrdilo o tem, ali je regres izplačani in v kakšni višini. Seveda, tudi novi delodajalec lahko izplača regres v celoti, vendar to je zgolj njegova dobra volja.

Če se delavec zaposli po 01.07. velja, da delodajalec mora izplačati regres do konca leta.

Kako izplačamo regres, v kolikor je delavec zaposlen za krajši delovni čas

V kolikor je delavec zaposlen za krajši delovni čas, to ne vpliva na pravico do regresa. Regres bo dobil tako kot vsi zaposleni. Vpliva pa na višino regresa, ker bo dobil regres izplačan v višini sorazmerni z delovnim časom.

To ne velja, če je delavec zaposlen za krajši delovni čas po predpisih o pokojninskem zavarovanju, zdravstvenem zavarovanju ali predpisih o starševskem dopustu. V tem primeru zaposleni dobijo polni regres, tako kot bi delali za polni delovni čas. Pojasnilo Ministrstva za delo družino in socialne zadeve

Kako je obdavčen regres

Po novem, od regresa ne obračunavamo in plačujemo prispevke in dohodnino, v kolikor znesek regresa ne presega 100% zadnje povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (PROD) (podatki so na voljo tukaj). 13. točka 44. člena Zakona o dohodnini

Po do sedaj veljavnih predpisih smo morali na celotno izplačilo regresa obračunati dohodnino. Prispevke za socialno varnost pa v primeru, če je regres presegal 70% PROD. Po novem za izplačilo do 100% PROD ne obračunamo ničesar. Za presežek nad 100% PROD obračunamo prispevke in dohodnino.

Po zadnjem pojasnilu FURS z dne 27.05.2019, je zakonski rok za izplačilo regresa 30.06.2019. Če se bo izplačilo izvajalo po obrokih po zakonskem roku, bodo takšna izplačila obdavčena kot drug dohodek iz delovnega razmerja. Več o tem na sledečem linku .

Primeri iz pojasnila:

Primer 1: Če se izplačilo regresa v višini 1.500 eur, po sklepu delodajalca izvede v dveh delih, in sicer do 30. 6. 2019 v višini 1.000 eur in v decembru 2019 v višini 500 eur se izplačilo v mesecu decembru 2019 ne more davčno obravnavati po 13. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ampak se šteje za drug dohodek iz delovnega razmerja, ki se v celotnem znesku všteva v davčno osnovo. Pri predložitvi REK-1 obrazca se za izplačilo do 30. 6. 2019 predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1090 – regres, za izplačilo v decembru pa REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1150 – Drugi dohodki iz delovnega razmerja.

Primer 2: Če se izplačilo zaostanka regresa za leto 2018 izvede v letu 2019 po odločbi delovnega inšpektorja, se to izplačilo davčno obravnava v skladu s 13. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 in tretjo alinejo tretjega odstavka 144. člena ZPIZ-2.

Primer 3: Delodajalec junija izplača vsem delavcem regres v višini PP, ki je zadnja znana na dan izplačila. Delavec, ki se je zaposlil v aprilu, je upravičen le do sorazmernega dela regresa. Izplačilo nad sorazmernim delom zneska regresa (3/12) se davčno obravnava kot drug dohodek iz delovnega razmerja in mora delodajalec o tem dohodku poročati ločeno, torej za sorazmerni del regresa predloži REK-1 z navedbo vrste dohodka 1090 – regres, za izplačilo ki presega sorazmerni del, pa REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1150 – Drugi dohodki iz delovnega razmerja

V kakšni višini moramo izplačati regres

Minimalni znesek regresa je v višini minimalne plače. Podatek za leto 2019 je 886,63€ (Več…). Maksimalni dovoljeni znesek pa dejansko ni določen. Omenjen je zgolj znesek do katerega velja oprostitev za prispevke in dohodnino. In sicer je to 100% PROD.

Kako se izplača regres

Tako kot vsi osebni prejemki, se regres izplačuje v denarju z nakazilom na TRR. V kolikor je v kolektivni pogodbi dejavnosti drugače določeno, se lahko regres izplača tudi v drugi obliki (izdelki, storitve, denarni boni).

(Vir slike: Pixabay)

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...