SAZOR in sporazum o fotokopiranju

SAZOR in sporazum o fotokopiranju

V uradnem listu RS št. 194/2021 je objavljen Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del.

Priznam, od začetka sem mislil da gre za slabo šalo. Temveč, ker na drugih podobnih portalih ni bilo objavljeno nič na to temo. Iz tega sem sklepal, da tudi drugi obravnavajo zadevo na enak način.  Vendar pretekli teden je vrag odnesel šalo.  Večina podjetij je dobila obvestilo SAZOR-ja o sklenitvi skupnega sporazuma in poziv k podpisu licenčne pogodbe. In za kaj gre pri tem.

Vsa podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega, in ki imajo kopirne, skenirne stroje oz. multifunkcijske naprave, morajo glede na število zaposlenih in glede na število zaposlenih glede na izobrazbo, plačevati avtorski honorar v določeni višini. Honorar se plačuje na letnem nivoju in sicer v zneskih, ki so določeni v sledeči tabeli:

 

Št. zaposlenih/podjetje I. skupina, honorar v EUR

na podjetje/leto

II. skupina, honorar v EUR

na podjetje/leto

III. skupina, honorar v EUR

na podjetje/leto

1–10 4 6 12
11–50 19 27 57
51–250 75 108 320
251–500 150 220 675
501–1000 236 334 1062
nad 1000 273 390 1365

Kot vidite, podjetja so razvrščena v tri skupine

– v I. (prvo) skupino spadajo podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih manj kot 30 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo,

– v II. (drugo) skupino spadajo podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih med 30 % in 40 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo,

– v III. (tretjo) skupino spadajo podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih več kot 40 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.

Kaže da zakonodajalec meni, da zaposleni z srednješolsko izobrazbo ne kopirajo.

Seznam dejavnosti, razvrščenih v skupine glede na delež zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo, je objavljen na spletni strani  www.sazor.si .

Znesek iz tabele se uveljavlja postopoma, in sicer:

– v letu 2021 znesek znaša 50 % zneska iz tabele,

– v letu 2022 znesek znaša 75 % zneska iz tabele,

– v letu 2023 znesek znaša 90 % zneska iz tabele,

– v letu 2024 in naprej znesek znaša 100 % zneska iz tabele,

Znesek nadomestila je zelo podoben prispevku za RTV. S to razliko da so “kandidati” za prispevek o RTV odjemalci električne energije. Tukaj pa so zavezanci lastniki kopirnega, skenirnega stroja oz. multifunkcijske naprave.

Sporazum  velja tudi za tiste, ki najemajo omenjenih naprav, oz. naročajo tovrstne storitve pri zunanjih izvajalcih.

V kolikor pa nimate takih naprav, ne najemate, ali naročate tovrstne storitve, lahko podate pisno izjavo, da niste zavezanec po skupnem sporazumu. Čas za to je 1 mesec po prejemu poziva za podpis sporazuma.

(Vir slike: Pixabay)

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Izplačilo božičnice 2022

Izplačilo božičnice 2022

V Uradnem listu  RS 39/2022 z dne 21.03.2022 je objavljena novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z). V noveli zakona je spremenjeno izplačilo božičnice za ...
Znižana stopnja DDV za energente

Znižana stopnja DDV za energente

Dne 31.08.2022 je v Uradnem listu št. 114/22 izšel “Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDD...
Nov znesek prehrane na dan

Nov znesek prehrane na dan

V Uradnem listu RS, št. 113/2022 so bile objavljene spremembe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. (več ...