Sprememba načina obračuna prevoza na delo

Sprememba načina obračuna prevoza na delo

V Uradnem listu 104/21 je objavljena  “Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja”. Uredba spreminja dosedanji obračun prevoza na delo in z dela.

Po novem je prevoz na delo neobdavčen do višine 0,13€ za vsaki polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu. Dodatni pogoj je, da je mesto opravljanja dela najmanj en kilometer oddaljen od običajnega prebivališča. Znesek se bo uskladil enkrat letno s koeficientom rasti cen goriv in maziv za osebna vozila najpozneje v decembru tekočega leta za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za naslednje leto.

Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče po tej uredbi le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.

Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene razen prevoza, ki se opravlja z osebnim ali s kombiniranim vozilom. Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz.

Ne glede na zgoraj navedeno pravilo, pa se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj v višini 30 evrov mesečno, ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice. Oba zneska pa se priznavata sorazmerno glede na dneve prisotnosti na delu. To pomeni, da je minimalni znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, 30 evrov (v primeru celomesečne delovne obveznosti), čeprav bi po izračunu kilometrine po splošnem pravilu (znesek kilometrine) znašal znesek, ki ne se všteva v davčno osnovo, manj kot 30 evrov.

Za javne uslužbence, na katere se nanaša “Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021”, se sprememba uporablja od 01.06.2021.

Za vse ostale pa se sprememba začne uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za mesec avgust 2021, do takrat pa se uporablja Uredba, veljavna pred to zadnjo spremembo.

Torej, sprememba je v tem, da več ne velja mesečna vozovnica brez dokazila. Poleg tega je povsod eksplicitno navedno, da se upoštevajo zneski glede na dan prisotnosti. Pri obračunih bo potrebno upoštevati dejansko prisotnost. Morebitni dopusti, državni prazniki in bolniške odsotnosti ne štejejo.

(Vir slike: Pixabay)

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Izplačilo božičnice 2022

Izplačilo božičnice 2022

V Uradnem listu  RS 39/2022 z dne 21.03.2022 je objavljena novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z). V noveli zakona je spremenjeno izplačilo božičnice za ...
Znižana stopnja DDV za energente

Znižana stopnja DDV za energente

Dne 31.08.2022 je v Uradnem listu št. 114/22 izšel “Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDD...