Sprememba spremembe načina obračuna prevoza na delo

Sprememba spremembe načina obračuna prevoza na delo

Kot vemo, je vlada v kratkem že drugič spremenila način obračuna prevoza na delo. In kaj je zdaj novega?

V Uradnem listu 114/2021 iz 15.07.2021 so navedene sledeče spremembe:

Ponovno velja kilometrina v višini 0,18€ za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. To predstavlja tudi osnovo za obračun neobdavčenega dela izplačila prevoza na delo (osnovna formula je število dni prisotnosti x (kilometri x 2) x 0,18).

Že v prejšnji uredbi (opisali smo jo v enem od prejšnjih prispevkov), ni bil več primaren obračun po cenah javnega potniškega prometa. Sedaj tudi ni več posebej naveden pogoj o dokazilu o nakupu vozovnice.

Če je znesek za posamezni mesec, določen po navedenem osnovnem pravilu iz kilometrine, za posameznega delojemalca nižji od 140,00 €, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140,00 €.

Ta znesek je določen na mesečni ravni, ne glede na število dni prisotnosti na delu oziroma se kot znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, upošteva ob pogoju:

-da je delavec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in

-da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela.

Če povzamemo, po novi ureditvi bodo torej povračila stroškov za prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena (ne glede na to ali delojemalec prejme ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega prevoza, nakupa vozovnice,…) pod pogojem, da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela.

Če je znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140,00 €, se  znesek, ki ni obdavčen, izračuna v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

Teoretično to pomeni, da delavcem lahko izplačamo kilometrino, znesek javnega prevoza, ali pa kar pavšal v višini 140,00€. Vendar to moramo opredeliti v pravilniku o povračilu stroškov prevoza na delo. Hkrati to moramo zagotoviti vsem delavcem v podjetju enako.

Torej, najprej pravilnik.

(Vir slike: Pixabay)

 

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...