Spremembe zakona o dohodnini, ki vplivajo na obračun najemnin in dividende

Spremembe zakona o dohodnini, ki vplivajo na obračun najemnin in dividende

V Uradnem listu  39/22 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z). Zakon začne veljati 23.03.2022 in velja za izplačila od 01.01.2022.

Zakon posega v obračune na različne načine, vendar mi bomo opisali zgolj tiste najbolj pomembne.

Bonitete za električna vozila

Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon, je vrednost bonitete nič.  Do sedaj je bila takšna boniteta v višini 0,3% (v kolikor je vrednost avtomobila bila do 60.000,00€).

Izplačila za poslovno uspešnost (13. plača)

To plačilo je še vedno vezano na kriterij poslovne uspešnosti, vendar se ne obravnava več kot del plače za poslovno uspešnost po ZDR-1, saj se to plačilo po spremembi ZDoh-2Z lahko obravnava po tej točki tudi, če je izplačano v denarju ali v ugodnosti v naravi (npr. v obliki delnic). Ohranja se pogoj, da je pravica do izplačila opredeljena v kolektivni pogodbi oziroma v splošnem aktu delodajalca. Po novem se uspešnost lahko izplača tudi večkrat na leto. Ni več pogoja, da je izplačilo samo enkrat na leto.

Uveden je dodatni pogoj za določanje višine izplačila Delodajalec lahko izbira poleg 100% povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, tudi 100% povprečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev. Izbere se pogoj, ki je bolj ugoden za zaposlenega.

Najemnine

Spremeni se način obračuna dohodnine za najemnine in sicer normirani stroški se znižajo iz 15% na 10% dohodka. Zniža se tudi stopnja dohodnine in sicer iz 27,5% na 15%.  Efektivna stopnja obdavčitve je 13,5%.

Obračun po novem:

Bruto najemnina 1.000,00

10% normiranih stroškov      100,00

Osnova     900,00

Davek 15%     135,00

Neto     865,00

Dohodki od kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala)

Stopnja obdavčitve se spremeni iz 27,5% na 25%. Spremeni se tudi lestvica obdavčitve glede na leta lastništva kapitala in sicer:

Do 5 let lastništva kapitala je stopnja 25%

Od 5 let do 10 let lastništva kapitala je stopnja 20%

Nad 10 let lastništva kapitala je stopnja 15%

Spremembe glede cedularne obdavčitve najemnin in dohodkov od kapitala

Do sedaj je veljalo da so omenjeni dohodki obdavčeni cedularno. Torej davek se obračuna pri izplačilu in ne gre v letni obračun dohodnine. Po novem se zavezancu da možnost da se samostojno odloči, ali bo še naprej obdavčen cedularno,  ali pa se njegovi dohodki od najemnine in kapitala prištejejo k ostalim prihodkom na koncu leta (dohodki od zaposlitve oz. dohodka od dejavnosti).

Če izbere drugo možnost, se obračunani zneski davka upoštevajo kot akontacija dohodnine, ki se upošteva pri končnem obračunu dohodnine.

Sprememba splošne olajšave

Splošna olajšava se s sedanjih 3.500,00 na 4.500,00. Predvideno je, da se v naslednjih letih olajšava postopno povečuje in sicer:

2022                4.500,00

2023               5.500,00

2024               6.500,00

2025              7.500,00

 

Lestvica za odmero dohodnine

Stopnja dohodnine se v najvišjem razredu zmanjša iz 50% na 45%.

V skladu s prehodnimi določbami ZDoh-27 se že za leto 2022 s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin uskladijo tudi davčne osnove in temu primerno izračunajo zneski dohodnine. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2022 bo objavljena v Pravilniku o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022.

(Vir slike: Pixabay)

 

 

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...