Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drugim določa vire za financiranje projektov in ukrepov, povezanih s poplavami in plazovi. Kot vir prihodka proračunskega sklada za obnovo je med ostalim določeno začasno zvišanje stopnja DDPO za obdobje 2024-2028 na 22%.

In kaj to pomeni?

Za leto 2023 bomo obračunali davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) po stopnji 19%. Saj smo  tudi akontacijo davka obračunali in plačevali po tej stopnji. V tem ni spremembe.

Vendar v davčnem obračunu določimo tudi akontacijo davka za naslednje leto (v našem primeru 2024), tako da osnovo v zaporedni 25. pomnožite z 22%. Zato bo obrok akontacije davka za leto 2024  verjetno višji.

Akontacije davka plačujemo v mesečnih ali trimesečnih obrokih. Akontacija se plača v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 eurov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 eurov.

Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v dvajsetih dneh po dospelosti. Torej, plačujemo jih do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Plačujemo jih na račun:

01100-8881000030  sklic  19 DŠ-80004

Kako plačujemo davek po letnem obračunu?

Razliko med plačanimi akontacijami in obračunom davka, moramo plačati v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna na eDavke (podatek dobimo v zaporedni 23 obračuna DDPO). V istem roku FURS vrne preveč plačani znesek v primeru preveč plačanega davka (podatek dobimo v zaporedni 24 obračuna DDPO).

Ravno tako, če je višina akontacij na podlagi novega davčnega obračuna manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov akontacije vrnejo.

V kolikor pa je višina akontacije na podlagi davčnega obračuna večja, moramo razliko davka doplačati pri plačilu naslednje akontacije davka.

Največkrat doplačilo naredimo pri plačilu akontacije za marec, ki zapade v plačilo 20.4.

 

 

Primer višje akontacije:

Stara akontacija  100,00€

Plačano 20.2.      100,00€

               20.3.      100,00€

Nova akontacija   150,00€  (plačujemo je od 20.4. naprej)

Izračun razlike  (150,00 x 2) – (100,00 x 2) = 100,00

Za plačilo 20.4.   150,00 (nova akontacija) + 100,00 (razlika) = 250,00

Primer nižje akontacije:

Stara akontacija  100,00€

Plačano 20.2.      100,00€

               20.3.      100,00€

Nova akontacija   50,00€  (plačujemo je od 20.4. naprej)

Izračun razlike  (50,00 x 2) – (100,00 x 2) = 100,00 za vračilo

Za plačilo 20.4.   50,00 (nova akontacija)

Razliko 100,00€ FURS vrne skupaj z preveč plačanim davkom (cca. 30 dni po oddaji obračuna na e-Davke).

 

(Vir slike: Pixabay)

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine